Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.03.2011 - Comisia a lansat consultări privind utilizarea eficientă a resurselor, summitul Rio+20 și dezvoltarea durabilă
ED Targoviste

        Comisia Europeană a lansat două consultări online în materie de mediu. Prima consultare se referă la opțiunile strategice care ar putea încuraja trecerea spre o utilizare mai eficientă a resurselor naturale în economia europeană. Cea de-a doua consultare se referă la poziția care va fi adoptată de UE la Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă care se va desfășura la Rio de Janeiro în 2012. De asemenea, a fost lansată o consultare conexă pentru colectarea opiniilor privind bio-economia europeană, care include și aspecte referitoare la utilizarea eficientă a resurselor. Consultările se vor derula până la mijlocul lunii aprilie 2011.

        Prima consultare, privind utilizarea eficientă a resurselor, va sta la baza unei Foi de Parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, preconizată pentru vara anului 2011. Consultarea solicită exprimarea de opinii în trei domenii – viziunea generală asupra utilizării resurselor, deficitului de resurse, obstacolelor actuale și domeniilor de preocupare majoră; domeniile de politică susceptibile să fie incluse în foaia de parcurs; precum şi posibilitățile de încurajare a unor schimbări de comportament la nivel individual. Sunt așteptate opinii din partea autorităților publice, sectorului privat, părților interesate de probleme de mediu, precum şi ale cetățenilor, ca răspuns la un set de 22 de întrebări. La 26 ianuarie 2011, Comisia a adoptat comunicarea „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” – una dintre inițiativele prioritare ale Strategiei Europa 2020, aceasta din urmă având ca scop creşterea economică şi crearea de locuri de muncă – care stabilește cadrul pentru adoptarea în 2011 și 2012 a unei serii de inițiative ale Comisiei, printre care se numără și Foaia de Parcurs. Consultarea, în limbile engleză, franceză și germană, se va încheia la data de 17 aprilie 2011.  

        A doua consultare va contribui la elaborarea poziției UE la Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă (Rio+20) din 2012. Conferința, cunoscută și sub denumirea de Rio+20 pentru că se desfășoară la douăzeci de ani de la Summitul Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, își propune să asigure reînnoirea angajamentelor politice în favoarea dezvoltării durabile. De asemenea, va analiza progresele făcute până în prezent, va identifica decalajele înregistrate în punerea în aplicare a angajamentelor și va aborda noile provocări, axându-se pe două teme majore: „Economia ecologică în contextul dezvoltării durabile și eradicării sărăciei” și „Cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă”. Consultarea, care constă în 13 întrebări deschise, în limba engleză, se va derula până la mijlocul lunii aprilie.

        Răspunsurile date în cadrul consultării vor sta la baza unei comunicări referitoare la poziția UE, care urmează să fie publicată în primăvara anului 2011, precum și a discuțiilor ulterioare cu celelalte instituții ale UE. Consultarea se adresează tuturor părților interesate din UE și din țări terțe, care pot contribui cu răspunsuri la toate întrebările puse sau doar la o parte dintre acestea. După evaluarea răspunsurilor, un raport referitor la consultare va fi publicat pe pagina de internet a Direcţiei Generale pentru Mediu.

        În final, Direcţia Generală pentru Cercetare și Inovare a lansat o consultare referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și la alte aspecte din cadrul strategiei Europa 2020, consultare care se axează pe starea actuală și pe potențialul de viitor al bio-economiei europene. Pe lângă abordarea aspectelor privind utilizarea eficientă a resurselor, consultarea cuprinde întrebări despre potențialul bio-economiei de a încuraja inovarea și de a aborda provocările societale. Rezultatele vor contribui la pregătirea „Strategiei și planului de acțiune ale UE pentru o bio-economie durabilă până în 2020”.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european