Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
18.12.2012 - Mediu: Noile norme pentru combustibili mai puțin poluanți în transportul maritim vor aduce beneficii pentru sănătatea oamenilor
ED Targoviste

Noile norme de mediu privind combustibilii marini, care intră în vigoare pe 17 decembrie vor reduce în mod substanțial poluarea aerului și impactul acesteia asupra sănătății umane. Poluanții atmosferici proveniți din transportul maritim sunt transportați pe distanțe lungi și, prin urmare, contribuie din ce în ce mai mult la apariția problemelor privind calitatea aerului în multe orașe europene.  Dacă nu s-ar lua nicio măsură, emisiile de sulf provenite din transportul în zonele maritime ale UE le-ar depăși pe cele provenite din toate sursele terestre până în 2020. Legislația revizuită va stopa această evoluție prin reducerea nu numai a emisiilor de sulf, ci și, mai important, a pulberilor în suspensie, marcând un pas clar înainte în domeniul protecției sănătății oamenilor și a mediului.

Vicepreședintele Comisiei Europene Siim Kallas a declarat: „Europa este în prezent pe drumul cel bun pentru punerea în aplicare a angajamentelor adoptate în unanimitate de statele sale membre în cadrul OMI în 2008. În același timp, suntem conștienți de costurile implicate de punerea în conformitate care afectează industria de profil și pe care încercăm să le reducem la minimum prin intermediul «pachetului de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă»prezentat în septembrie 2011.”
Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Îmbunătățirea calității aerului este o provocare pe termen lung în materie de mediu. A fost un proces de durată, dar acum sectorul maritim este și el implicat. Cei care au avut cel mai mult de câștigat sunt cetățenii europeni, care vor respira un aer mai curat și se vor bucura de o viață mai sănătoasă și de carburanții și tehnologiile ecologice pe care le va oferi industria de profil."

Directiva care intră în vigoare pe 17 decembrie se bazează pe standarde elaborate la nivelul Organizației Maritime Internaționale (OMI). Aceasta reduce în mod progresiv conținutul maxim de sulf al combustibililor marini, de la nivelul actual de 3,5 % la 0,5 % până în ianuarie 2020. În unele ecosisteme foarte fragile, cum ar fi Marea Baltică și Marea Nordului, inclusiv Canalul Mânecii, conținutul maxim de sulf va fi redus la 0,1 %, încă din 2015.
Ca alternativă la carburanții cu conținut redus de sulf, navele pot opta pentru metode echivalente de punere în conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare sau navele propulsate cu GNL. Instrumentele actuale ale UE de finanțare a sectorului transporturilor, cum ar fi cele corespunzătoare rețelei TEN-T și programului Marco Polo, alături de Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă sprijin financiar proiectelor ecologice în domeniul transportului maritim. În plus, Comisia a inițiat activități care încurajează utilizarea GNL drept combustibil pentru nave. De asemenea, Comisia va continua să pună în aplicare măsuri pe termen mediu și lung pentru a promova tehnologii navale ecologice, combustibili alternativi și dezvoltarea de infrastructuri de transport ecologic, în contextul pachetului de instrumente pentru transportul sustenabil pe apă, împreună cu reprezentanți ai industriei de profil și ai statelor membre.

Prezenta directivă este cel mai recent element al cadrului de politici ale UE privind poluarea aerului care a fost dezvoltat în ultimii 30 de ani. Comisia Europeană efectuează în prezent o revizuire cuprinzătoare a cadrului de politici în vederea actualizării acestuia în 2013.

Etapele următoare

Până la 17 aprilie 2014, statele membre vor trebui să își modifice legislația existentă privind calitatea combustibililor marini, în vederea armonizării cu noua directivă. Directiva asigură certitudinea juridică în privința investițiilor necesare din partea armatorilor, a operatorilor portuari și a rafinăriilor.

Începând din anul 2015, statele membre sunt invitate să se asigure că navele utilizează combustibili cu un conținut de sulf de maximum 0,10 % în Marea Baltică și Marea Nordului, inclusiv în Canalul Mânecii. Sunt acceptate metode echivalente de punere în conformitate, cum ar fi sistemele de purificare a gazelor de evacuare.
Începând cu 2020, navele care operează în toate celelalte zone maritime europene trebuie să utilizeze combustibili cu un conținut de sulf mai mic de 0,50 %.

Context

În mod tradițional, navele utilizează păcura grea ca mijloc de propulsie. Păcura grea poate avea un conținut de sulf de până la 5 %. Prin comparație cu aceasta, conținutul de sulf al combustibililor utilizați de camioane sau autoturisme nu trebuie să depășească 0,001 %.

Emisiile de dioxid de sulf pot cauza ploi acide și pot genera pulberi în suspensie. Aceste pulberi sunt periculoase pentru sănătatea umană, cauzând boli respiratorii și cardiovasculare și reducând speranța de viață în UE cu până la doi ani.

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european