Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.12.2009 - Dezvoltare rurală: votarea ultimelor modificări aduse programelor de dezvoltare rurală pentru a face faţă noilor provocări
ED Targoviste

        Comitetul pentru Dezvoltare Rurală a votat al treilea val de propuneri ale statelor membre/regiunilor referitoare la utilizarea fondurilor provenite din planul european de redresare economică, din bilanţul de sănătate al reformei PAC şi a altor transferuri din cadrul acesteia pentru soluţionarea unor probleme precum criza economică, criza din sectorul lactatelor şi schimbările climatice.Această acţiune încheie un ciclu foarte intens de negocieri între Comisie şi statele membre şi dă undă verde injectării rapide în economia zonelor rurale şi în agricultură a unei sume suplimentare de aproximativ 4,6 miliarde EUR în 2009.

        „Actuala situaţie în care se află economia şi mediul impune luarea de măsuri - atât în mediul rural, cât şi în mediul urban”, a declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.„În ultimul timp, am luat măsuri ferme la nivel european pe mai multe planuri.Bilanţul de sănătate al PAC şi planul european de redresare economică au adus noi contribuţii financiare la efortul de soluţionare a problemelor urgente, precum restructurarea sectorului lactatelor şi combaterea schimbărilor climatice.Responsabilitatea bunei utilizări a acestor bani le revine statelor membre/regiunilor.”

Distribuirea fondurilor între domeniile prioritare

        În perioada octombrie-decembrie, au fost modificate 80 de programe de dezvoltare rurală, iar în prezent sunt disponibile fonduri suplimentare de aproximativ 4,6 miliarde EUR pentru investiţii în agricultură, în protecţia mediului şi în introducerea benzii largi în zonele rurale. Comitetul pentru Dezvoltare Rurală, reunit în decembrie, a votat 37 dintre modificările propuse (5 la nivel naţional şi 32 la nivel regional;a se vedea IP/09/1568 şi IP/09/1813 pentru aprobările din octombrie şi noiembrie).Majoritatea fondurilor vor fi concentrate în sectoarele biodiversităţii, gestionării apei, combaterii schimbărilor climatice şi restructurării sectorului lactatelor (a se vedea anexa 2).

        Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă rămâne o prioritate; până în momentul de faţă 35 de programe de dezvoltare rurală contribuie la eforturile de a asigura acoperirea în bandă largă a întregului teritoriu al UE prin intermediul planului european de redresare economică.Bugetul suplimentar aprobat pentru banda largă se ridică în prezent la 343,6 milioane EUR.  
Unde vor investi statele membre fondurile suplimentare?

        Fondurile suplimentare provin din bilanţul de sănătate al PAC (3,9 miliarde EUR[1]) şi din planul european de redresare economică (1 miliard EUR).

        În ceea ce priveşte bilanţul de sănătate al PAC, investiţiile din perioada 2009-2013 s-ar putea orienta asupra uneia dintre următoarele priorităţi[2] sau asupra tuturor:

Adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora

        Actuala intensificare a eforturilor în acest domeniu va determina statele membre să îşi consolideze investiţiile într-o diversitate de domenii, cum ar fi agricultura de precizie, reducerea utilizării îngrăşămintelor, ameliorarea condiţiilor de depozitare a gunoiului de grajd, creşterea eficienţei energetice prin utilizarea de materiale de construcţii care reduc pierderile de căldură, practicile de gestionare a solului, împădurirea, protecţia împotriva inundaţiilor în zonele de coastă şi în interior şi multe altele.Astfel, agricultura europeană îşi va menţine rolul principal în efortul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Gestionarea apei

        Gestionarea sustenabilă a apei rămâne un element esenţial pentru fermierii şi agricultura din Europa.Investiţiile realizate în acest domeniu vor viza, printre altele, tehnologiile de economisire a apei, depozitarea apei, tehnicile de producţie pentru economisirea apei, instalaţiile de tratare a apelor reziduale pe exploataţiile agricole, precum şi în activităţile de prelucrare şi comercializare, crearea de diguri naturale şi refacerea zonelor umede.

Energia din surse regenerabile

        O mai bună utilizare a surselor naturale regenerabile de energie reprezintă un principiu călăuzitor în realizarea obiectivelor europene de sustenabilitate.Fermierii europeni vor continua să contribuie la realizarea acestui obiectiv prin investiţii în producţia de biogaz pe bază de deşeuri organice, prin prelucrarea biomasei agricole şi forestiere pentru a obţine energie din surse regenerabile şi prin cultivarea culturilor energetice perene.  Vor fi consolidate infrastructura pentru energia regenerabilă obţinută din biomasă, din energie solară şi eoliană, precum şi sursele de energie geotermală.

Biodiversitatea

        Pentru atingerea obiectivului comunitar pentru 2010 privind biodiversitatea este nevoie de eforturi suplimentare, printre altele şi din cauza cererii de apă şi a schimbărilor climatice actuale.În cadrul bilanţului de sănătate al PAC, investiţiile vor viza, printre altele, conservarea diversităţii genetice, producţia integrată şi ecologică, schimbările în materie de utilizare a terenurilor, construirea/gestionarea biotopurilor/habitatelor în interiorul şi în afara zonelor Natura 2000, crearea de păşuni cu livezi.
Restructurarea sectorului lactatelor

        Pentru a face faţă recentei crize din sectorul lactatelor a fost nevoie ca statele membre şi Comunitatea să ia măsuri suplimentare.Statele membre vor investi, printre altele, în îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor lactate, în diverse tipuri de ajutoare pentru investiţii legate de producţia de lactate (inclusiv sprijin pentru respectarea noilor standarde comunitare) şi în inovare.

        Planul european de redresare economică oferă o sumă suplimentară de 1 miliard EUR, care trebuie cheltuită în aceeaşi perioadă pentru introducerea benzii largi în zonele rurale şi pentru oricare dintre/toate priorităţile menţionate anterior[3].

[1]Inclusiv fonduri suplimentare provenite din modularea voluntară şi din transferuri, în conformitate cu articolul 136 din regulamentul (CE) nr. 73/2009.
[2]Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009.
[3]Regulamentul (CE) nr. 473/2009 al Consiliului din 25 mai 2009.

Pagini Utile

  • Programele de dezvoltare rurală ale statelor membre

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european