Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
05.02.2024 - Comisia salută adoptarea unor norme ambițioase de limitare a gazelor fluorurate și a substanțelor care diminuează stratul de ozon
ED Targoviste

Comisia salută adoptarea unor norme ambițioase de limitare a gazelor fluorurate și a substanțelor care diminuează stratul de ozon.

 

Comisia Europeană salută adoptarea de la 29 ianuarie, a unor norme consolidate privind utilizarea gazelor fluorurate (gaze F) și a substanțelor care diminuează stratul de ozon (ODS), care reprezintă în prezent peste 3 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) ale UE. Odată cu încheierea procesului legislativ astăzi, încă un element al Pactului verde european a fost finalizat. Aprobarea de astăzi marchează un pas important în direcția atingerii obiectivelor climatice ale UE pentru 2030 și a neutralității climatice până în 2050; aceasta va elimina încă 500 milioane de tone de emisii echivalente de CO2până în 2050, ceea ce este comparabil cu emisiile anuale combinate ale Franței și Belgiei.

Noile norme vor elimina utilizarea hidrofluorocarburilor (HFC), cele mai frecvente gaze fluorurate, până în 2050. În temeiul noilor regulamente, nivelurile actuale ale cotelor au fost reduse semnificativ, limitând și mai mult importurile și producția de HFC de la an la an. Până în 2030, HFC introduse pe piață în UE vor fi reduse treptat cu 95 % față de nivelurile din 2015 și vor fi eliminate complet până la jumătatea secolului. Normele vor restricționa, de asemenea, utilizarea tuturor gazelor fluorurate cu efect de seră în echipamentele în care sunt disponibile alternative ecologice, cum ar fi pompele de căldură, instalațiile de comutație pentru transportul energiei sau produsele utilizate în sectorul sănătății. Noile obligații vor reduce, de asemenea, emisiile de gaze fluorurate și de substanțe care diminuează stratul de ozon generate de spumele izolante din clădirile vechi și din cele aflate în curs de renovare. Aceste norme inovatoare ar trebui să servească drept exemplu pozitiv pentru partenerii noștri din întreaga lume și să stimuleze acțiuni similare cu privire la aceste gaze în alte țări.

Stimularea investițiilor ecologice

Pentru a stimula exporturile de echipamente ecologice și pentru a se asigura că produsele dăunătoare nu sunt introduse pe piața mondială, noile măsuri privind gazele fluorurate vor garanta că echipamentele învechite care utilizează agenți frigorifici cu un potențial ridicat de încălzire globală nu pot fi exportate din UE.

Acordul de astăzi transmite un semnal clar producătorilor de produse care utilizează în mod tradițional gaze fluorurate pentru a-și orienta investițiile către alternative favorabile climei ori de câte ori este fezabil. Acest lucru va stimula inovarea și dezvoltarea de tehnologii curate. Se preconizează că prețurile vor scădea pe măsură ce piața echipamentelor ecologice se va extinde, iar noile echipamente vor duce, de regulă, la economii de energie mai mari datorită unei eficiențe energetice mai mari pe durata de viață a produselor.

Noile măsuri menite să asigure o mai bună aplicare a acestor norme și să monitorizeze piața vor facilita controlul importurilor și exporturilor de către autoritățile vamale și de supraveghere, precum și combaterea comerțului ilegal cu gaze și echipamente conexe.

Istoricul dosarului

Gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră foarte puternice, produse de om, care contribuie la încălzirea globală atunci când sunt eliberate în atmosferă și adesea de câteva mii de ori mai puternice decât dioxidul de carbon (CO2). Substanțele care diminuează stratul de ozon afectează, de asemenea, stratul de ozon care protejează Pământul împotriva radiațiilor ultraviolete periculoase generate de soare. Ambele grupe de substanțe au fost utilizate în mod tradițional în aplicații cotidiene, cum ar fi refrigerarea, condiționarea aerului, izolarea, protecția împotriva incendiilor, liniile electrice și ca propulsoare cu aerosoli.

În aprilie 2022, Comisia a propus două proiecte de regulament de revizuire a normelor privind gazele fluorurate și substanțele care diminuează stratul de ozon pentru a alinia aceste politici la obiectivele climatice ale UE și la normele internaționale în temeiul Protocolului de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon. Regulamentele au fost, de asemenea, adaptate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor. Colegiuitorii UE au ajuns la un acord provizoriu la 5 octombrie 2023. Parlamentul European a aprobat ambele regulamente la 16 ianuarie 2024, iar votul de astăzi al Consiliului finalizează procesul legislativ. Regulamentele vor intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru mai multe Informații

Regulamentul privind gazele fluorurate

Regulamentul privind substanțele care diminuează stratul de ozon

Gaze fluorurate

Măsuri de protecție a stratului de ozon

Pactul verde european

Detalii

Data publicării

29 ianuarie 2024

Date de contact

Tim McPHIE

Nume

Tim McPHIE

E-mail

tim.mcphie@ec.europa.eu

Număr de telefon

+ 32 2 295 86 02

Ana CRESPO PARRONDO

Nume

Ana CRESPO PARRONDO

E-mail

ana.crespo-parrondo@ec.europa.eu

Număr de telefon

+32 2 298 13 25


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european