Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
08.05.2013 - Investițiile în infrastructuri ecologice vor aduce beneficii multiple pentru natură, societate și oameni
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru încurajarea utilizării infrastructurilor ecologice și pentru a garanta că valorificarea proceselor naturale va deveni, în mod sistematic, o componentă a amenajării teritoriului. Infrastructurile ecologice sunt instrumente testate și dovedite care, cu ajutorul naturii, oferă beneficii ecologice, economice și sociale. De exemplu, o soluție alternativă la construirea infrastructurilor de protecție împotriva inundațiilor ar fi să se permită zonelor umede naturale să absoarbă excesul de apă în urma precipitațiilor abundente. Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Realizarea infrastructurilor ecologice este adesea o investiție bună pentru natură, pentru economie și pentru crearea de locuri de muncă. Atunci când se justifică din punct de vedere economic și ecologic, soluțiile pe care le oferim societății ar trebui să funcționeze în armonie cu natura, și nu împotriva ei.” Infrastructurile ecologice sunt adesea mai ieftine și mai durabile decât alternativele oferite de ingineria civilă convențională. Parcurile cu o bogată diversitate biologică, spațiile verzi și coridoarele de aer proaspăt pot, de exemplu, să atenueze efectele negative ale valurilor de căldură din timpul verii. În afară de efectele benefice pentru sănătate și pentru mediu, infrastructurile ecologice aduc, de asemenea, multiple beneficii sociale: ele creează locuri de muncă și fac orașele mai atractive pentru viață și pentru muncă, iar speciile de floră și faună sălbatică pot prospera chiar și în mediu urban. Elementele centrale ale strategiei sunt:

  • promovarea infrastructurilor ecologice în principalele domenii de politică, precum agricultura, silvicultura, natura, apa, mediul marin și pescuitul, politica regională și de coeziune, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, transporturile, energia, prevenirea dezastrelor și utilizarea terenurilor; până la sfârșitul anului 2013, Comisia va elabora orientări pentru a arăta modul în care, între 2014 și 2020, infrastructurile ecologice pot fi integrate în aplicarea acestor politici;
  • îmbunătățirea calității cercetării și a calității datelor, consolidarea bazei de cunoștințe și promovarea tehnologiilor inovatoare care susțin infrastructurile ecologice;
  • îmbunătățirea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructuri ecologice (IE) — până în 2014, Comisia va institui, împreună cu Banca Europeană de Investiții, un mecanism de finanțare din partea UE pentru a susține proiecte de infrastructuri ecologice;
  • susținerea proiectelor IE la nivelul UE — până la sfârșitul anului 2015, Comisia va efectua un studiu pentru a evalua posibilitățile de dezvoltare a unei rețele paneuropene de infrastructuri ecologice.

Etapele următoare

Până la sfârșitul anului 2017, Comisia va analiza progresele realizate în dezvoltarea infrastructurilor ecologice și va publica un raport privind experiența dobândită care va conține și recomandări pentru acțiunile viitoare.

Context

Peisajul Europei se modifică în mod dramatic în fiecare zi, prin fragmentarea, modificarea și intensificarea utilizării terenurilor generate de procesul neîntrerupt al dezvoltării umane. Expansiunea urbană și construirea de drumuri și infrastructuri energetice degradează și fragmentează ecosisteme valoroase, afectând habitate și specii și reducând coerența spațială și funcțională a peisajului. Ecosistemele degradate conțin, de regulă, o mai mică diversitate de specii și nu pot oferi aceeași gamă de servicii ca și ecosistemele sănătoase. Aceste servicii au însă o valoare directă pentru economia noastră și, de aceea, investițiile în infrastructuri ecologice se justifică din punct de vedere economic.

Randamentul investițiilor de această natură este de obicei ridicat. Un exemplu în acest sens este proiectul de refacere a zonelor inundabile de-a lungul fluviului Elba, în Germania, în care modificarea amplasării digurilor, investițiile într-un management agricol adaptat zonelor inundabile și construirea unor scări de pești aduc beneficii de până la 4 ori mai mari decât costurile implicate de proiect. Activitățile de recreere, protecția împotriva inundațiilor și beneficiile legate de reținerea carbonului, care nu au fost cuantificate în bani, ar crește și mai mult valoarea calculată a acestor beneficii.

Elementele de infrastructură ecologică din mediul urban, precum acoperișurile verzi, parcurile și „drumurile verzi” contribuie la sănătatea umană, la rezolvarea problemelor sociale, la economisirea de energie și la drenarea surplusului de apă. O mai bună planificare a infrastructurilor contribuie, de asemenea, la sporirea eficacității politicilor privind mobilitatea și construcțiile.

Comunicarea privind infrastructurile ecologice are la bază Foaia de parcurs a UE privind eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor și Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020, scopul fiind de a promova investițiile în infrastructurile ecologice și utilizarea acestora în Europa.

Persoane de contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european