Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
12.12.2023 - Un nou Observator al UE privind defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial este acum disponibil online
ED Targoviste

Un nou Observator al UE privind defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial este acum disponibil online.

 

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene pune la dispoziția publicului, începând cu data de 8 decembrie, Observatorul UE privind defrișările și degradarea pădurilor la nivel mondial. Observatorul prezintă hărți și date privind modificările suprafeței forestiere la nivel mondial și factorii asociați, cum ar fi defrișările, exploatarea forestieră, incendiile forestiere, evenimentele extreme, căderea frunzelor cauzată de insecte, precum și o imagine de ansamblu a distribuției speciilor de arbori. De asemenea, el conține statistici privind fluxurile comerciale și date privind cantitățile produse și suprafețele recoltate în fiecare țară producătoare.

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei s-a bazat pe 30 ani de expertiză în domeniul tehnologiilor geospațiale pentru a furniza o hartă mondială a suprafeței împădurite în 2020, care este utilizată de Observator. Acesta va veni în sprijinul noilor norme ale UE privind produsele care nu au legătură cu defrișările, stabilite pentru a se asigura faptul că produsele introduse pe piața UE sau exportate de pe piața UE nu provin de pe terenuri despădurite și nu au contribuit la degradarea pădurilor.

Noile norme vizează reducerea emisiilor de carbon și a pierderii biodiversității cauzate de consumul și de producția de către UE a unei serii de produse de bază, precum și combaterea defrișărilor și a degradării care rezultă în urma extinderii terenurilor agricole necesare pentru producția acestora. Din poziția sa de economie majoră și consumatoare de materii prime precum soia, carnea de vită, uleiul de palmier, lemnul, cacaua, cafeaua și cauciucul, UE ia măsuri pentru a limita impactul pieței sale asupra defrișărilor și degradării pădurilor la nivel mondial.

Pe baza instrumentelor de monitorizare existente, în special a datelor satelitare Copernicus și a altor surse, Observatorul va facilita accesul organismelor publice, al consumatorilor și al întreprinderilor la informații privind lanțul de aprovizionare. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Detalii

Data publicării

8 decembrie 2023

Date de contact

Johannes Bahrke

Nume

Johannes Bahrke

Număr de telefon

+32 2 295 86 15

Adalbert Jahnz

Nume

Adalbert Jahnz

Număr de telefon

+32 2 295 31 56

Flore Boutier

Nume

Flore Boutier

Număr de telefon

+32 2 296 60 43

Daniela Stoycheva

Nume

Daniela Stoycheva

Număr de telefon

+32 2 295 36 64


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european