Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
17.11.2012 - Mediu: Comisia propune un plan de acțiune pentru protejarea păsărilor marine
ED Targoviste

Comisia Europeană a adoptat un Plan de acțiune pentru soluționarea problemei capturilor accidentale de păsări marine în uneltele de pescuit. Dovezile științifice arată că un număr mare de specii de păsări marine, inclusiv albatroși, petrei, furtunari, pinguini nordici, ferăstrași și cufundari, sunt capturate în fiecare an în uneltele de pescuit.  Măsurile luate până în prezent pentru a evita ca păsările marine să rămână blocate în uneltele de pescuit au fost ineficace. Noul Plan de acțiune stabilește un cadru de gestionare pentru a reduce capturile accidentale de păsări marine la cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere practic. Accentul este pus pe pescuitul cu paragate și cu plase fixe, despre care se știe că sunt responsabile pentru cele mai multe capturi accidentale de păsări marine, dar sunt acoperite și alte unelte de pescuit, precum traulele și plasele-pungă. Planul include o gamă largă de elemente în cadrul a 30 de acțiuni recomandate care reprezintă o combinație de măsuri obligatorii și neobligatorii. Normele se vor aplica navelor de pescuit ale UE în apele UE și în afara acestora, precum și navelor de pescuit din țări terțe care operează în apele UE.

Planul este întocmit în conformitate cu obiectivele și principiile reformei în curs a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), respectiv promovează gestionarea ecosistemică, ce presupune acoperirea tuturor componentelor ecosistemului, și propune o abordare regionalizată, „de jos în sus”, în cadrul căreia statelor membre și părților interesate li se acordă mai multă responsabilitate pentru punerea în aplicare a măsurilor adecvate în vederea soluționării problemelor din domeniul pescuitului.

Maria Damanaki, Comisar pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat în legătură cu acest subiect pe 16 noiembrie: „Considerăm Planul de acțiune prezentat astăzi ca fiind o platformă pentru prezentarea unei imagini clare și cuprinzătoare a situației actuale și a progreselor necesare în vederea asigurării unei gestionări coerente și eficace a eforturilor de reducere la minimum a capturilor accidentale de păsări marine.

Cele 30 de acțiuni recomandate cuprinse în plan sunt o combinație de măsuri obligatorii și neobligatorii. Acțiunile specifice pe termen scurt includ:

  • o punere în aplicare mai rapidă a măsurilor de gestionare a pescuitului destinate protejării păsărilor marine în ariile de protecție specială (APS) desemnate în temeiul Directivei „Păsări”;
  • monitorizarea mai extinsă a tipurilor de pescuit pentru care informațiile privind capturile accidentale de păsări marine lipsesc sau sunt incerte;
  • punerea în aplicare a măsurilor de atenuare consacrate (cum ar fi utilizarea parâmelor pentru sperierea păsărilor, a dispozitivelor acustice de intimidare sau a liniilor lestate) în pescuitul cu paragate din apele UE și din apele din afara UE, care înregistrează cele mai multe capturi accidentale;
  • și încurajarea cercetării pentru elaborarea de măsuri de atenuare practice și eficiente, în special pentru pescuitul cu plase fixe.

Pe termen lung, se urmărește integrarea elementelor de atenuare și de monitorizare în noile cadre de măsuri tehnice și de colectare a datelor în curs de elaborare în contextul reformei PCP, precum și asigurarea din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) a finanțării necesare acestora.

Unele dintre aceste măsuri vor fi puse în aplicare la nivelul UE, în timp ce altele necesită o acțiune voluntară din partea statelor membre sau trebuie aprobate, pentru pescuitul în afara apelor UE, de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP). Planul de acțiune prevede atât acțiuni care pot fi puse în aplicare imediat, cât și acțiuni care necesită un angajament pe termen mai lung și se bazează pe dovezile și avizele științifice disponibile. Succesul planului depinde de contribuțiile colective ale statelor membre, pescarilor și ONG-urilor.

Context

Interacțiunile frecvente și foarte răspândite dintre pescuit și păsările marine au ca rezultat niveluri de mortalitate accidentală care reprezintă o amenințare gravă pentru multe populații de păsări marine și au un efect negativ asupra productivității și rentabilității pescuitului.

Conform estimărilor prudente ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), peste 200 000 de păsări marine mor în fiecare an în urma interacțiunilor cu flota de pescuit a UE în apele UE și în apele din afara UE. Cel puțin 49 de specii de păsări marine capturate accidental sunt clasificate ca având grave probleme de conservare. Printre acestea se numără furtunarul de Baleare, furtunarul cenușiu, furtunarul estic și pescărușul lui Audouin, capturate accidental în pescuitul cu paragate din apele UE, precum și eiderul lui Steller, cufundarul cu gușă roșie, cufundarul polar, corcodelul de iarnă și ferestrașul, capturate accidental în pescuitul cu plase fixe, în special în Marea Baltică.

Măsurile de gestionare actuale destinate protejării păsărilor marine sunt prevăzute într-o serie largă de acte legislative din domeniul pescuitului și al mediului, precum și într-un număr de convenții și acorduri internaționale. Aceste măsuri s-au dovedit însă în mare parte ineficiente în ceea ce privește reducerea capturilor accidentale de păsări marine, cu excepția unor cazuri izolate din ape îndepărtate, precum Antarctica și Insulele Falkland. În consecință, Comisia consideră că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a soluționa această problemă.

Persoane de contact:
Oliver Drewes  (+32 2 299 24 21)
Lone Mikkelsen  (+32 2 296 05 67)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european