Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
06.05.2009 - Informare mai bună în materie de eficienţă energetică a produselor
ED Targoviste

       Orice publicitate care promovează specificaţiile tehnice ale aparatelor frigorifice, maşini de spălat sau cuptoare pentru uz casnic trebuie să indice consumul energetic al produsului. Parlamentul a votat cu privire la schimbarea schemei de etichetare bazată pe clasa de eficienţă energetică de la A++ la G. Aceste clasificări urmează sa fie valabile pentru o perioada cuprinsă între 3 şi cinci ani, iar pragurile de clasificare vor fi revizuite în mod regulat.

       Etichetarea energetică ajută consumatorii în a-şi evalua costurile de energie atunci când achiziţionează produse electrice de uz casnic, precum frigidere, maşini de spalat rufe sau haine, uscătoare sau cuptoare. Producătorii sunt obligaţi să indice consumul energetic, indiferent dacă produsele sunt “mai eficiente” (verde) sau “mai puţin eficiente” (roşu) din punct de vedere energetic.

Etichetare energetică pentru produsele cu impact energetic
       În viitor, etichetarea se va aplica şi produselor consumatoare de energie pentru uz comercial şi industrial, cum ar fi camerele frigorifice sau  vitrinele frigorifice. În plus,  etichetarea energetică se va aplica şi produselor cu impact energetic, inclusiv produselor de construcţie, care au un impact direct sau indirect semnificativ asupra consumului de energie şi, după caz, de alte resurse esenţiale în faza de utilizare.

Publicitatea trebuie să indice consumul energetic şi economisirea de energie
       Orice publicitate privind un model concret al produselor cu impact energetic în cadrul căreia sunt prezentate specificaţii tehnice, oferă utilizatorilor finali informaţiile necesare referitoare la consumul de energie sau la economisirea de energie sau menţionează clasa energetică a produsului.

Revizuirea periodică a clasificărilor de etichetare energetică
       Membrii PE solicită Comisiei să revizuiească clasificările  pentru etichetele energetice acperiodic, iar această clasificare ar trebui să fie valabilă o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 ani. Pentru a ţine seama de viteza progresului tehnologic, pragurile de clasificare ar trebui, de asemenea, să fie revizuite.

Credite fiscale pentru produse foarte eficiente din punct de vedere energetic
       
Măsurile de stimulare ce ar putea fi oferite de statele membre pot include credite fiscale atât pentru utilizatorii finali care folosesc produse eficiente din punct de vedere energetic, cât şi pentru întreprinderile care promovează şi produc astfel de produse, precum şi o cotă redusă a taxei pe valoare adăugată pentru materialele şi componentele care duc la îmbunătăţirea eficienţei energetice.

Achiziţiile publice
       Autorităţile contractante care încheie contracte publice de achiziţii de lucrări sau de servicii ar trebui să achiziţioneze produse care îndeplinesc niveluri minime de performanţă energetică. Această condiţie se aplică contractelor cu o valoare de cel puţin 15 000 de euro (TVA exclus). "Dacă autorităţile publice care constituie cumpărători/utilizatori semnificativi şi au capacitatea de a influenţa anumite pieţe nu ar trebui să respecte un prag minim obligatoriu comun în ceea ce priveşte achiziţiile lor, eficacitatea prezentei directive s-ar 'anula'", se arată în raportul PE.

Rezoluţiile PE cu privire la etichetarea energetică a aparatelor TV şi a aparatelor frigorifice
       Pe lângă raportul elaborat de Anni Podimata (PSE, Grecia), Parlamentul European va adopta, mâine 6 mai, două rezoluţii cu privire la etichetarea energetică a aparatelor TV şi a aparatelor frigorifice de uz casnic. Rezoluţiile PE intenţionează să blocheze intenţia Comisiei de a modificare a formatului etichetării. Propunerea Comisiei vizează sub-divizarea clasei A în noi categorii precum A-20%, A-40% etc.

Rezoluţia legislativă a fost adoptată cu 566 voturi pentru, 28 împotrivă şi 39 abţineri.

A6-0146/2009 - Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare)
Raportoare: Anni Podimata (PSE, Grecia)
Procedură: codecizie, prima lectură
Dezbatere: marţi, 5 mai 2009
Vot: marţi, 5 mai 2009

Urmăriţi în direct sesiunea plenară: EuroparlTV

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european