Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
07.11.2013 - Politici climatice: Comisia propune ratificarea celei de a doua etape a Protocolului de la Kyoto
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus actele legislative necesare pentru ca Uniunea Europeană să ratifice în mod oficial a doua perioadă de angajament (2013-2020) a Protocolului de la Kyoto privind schimbările climatice. UE, statele membre și Islanda s-au angajat ca pe durata celei de a doua perioade să realizeze împreună o reducere cu 20% a emisiilor lor combinate de gaze cu efect de seră, în comparație cu nivelul din 1990 sau din ceilalți ani de referință pe care i-au ales. Acest angajament de reducere este compatibil cu pachetul legislativ „energie/climă” din 2009 și reflectă măsurile de reducere din cadrul pachetului la nivelul UE și al statelor membre.

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a afirmat: „Ratificarea celei de a doua etape a Protocolului de la Kyoto subliniază angajamentul UE față de o abordare a acțiunilor la nivel internațional privind schimbările climatice care să se bazeze pe norme și să aibă forță juridică obligatorie. Suntem hotărâți să ne punem în aplicare angajamentele, iar acest lucru se reflectă în faptul că, în practică, UE a aplicat deja țintele și normele prevăzute pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto încă de la începutul acestei perioade, în luna ianuarie a anului în curs. Prin ratificarea oficială a celei de a doua etape, Europa va sprijini intrarea în vigoare la nivel internațional a acesteia cât mai curând posibil. Am convingerea că Parlamentul European, Consiliul, statele membre și Islanda vor finaliza procedurile de ratificare respective cât mai curând cu putință.” Comisia a înaintat marți, 6 noiembrie, două propuneri legislative: o propunere de decizie a Consiliului privind ratificarea modificării convenite la Doha a Protocolului de la Kyoto prin care se stabilește a doua perioadă de angajament și o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aspectele tehnice legate de punerea în aplicare a celei de a doua perioade.

Decizia de ratificare
Decizia de ratificare permite UE, în calitate de parte la Protocolul de la Kyoto, să ratifice modificarea convenită la Doha. Decizia stabilește, de asemenea, condițiile în care UE, statele sale membre și Islanda vor îndeplini în comun angajamentul de reducere a emisiilor cu 20%.

Decizia de ratificare nu modifică țintele naționale stabilite în pachetul „energie/climă” și nici plafonul privind emisiile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), care va ajunge în 2020 la un nivel cu 21% mai redus decât nivelurile din 2005.

Aspecte tehnice privind punerea în aplicare
Propunerea de regulament privind aspectele tehnice legate de punerea în aplicare constituie temeiul pe baza căruia actele legislative vor putea să abordeze o serie de aspecte tehnice legate de punerea în aplicare de către UE și statele membre a celei de a doua perioade de angajament.

Următoarele etape
Ambele propuneri sunt transmise în prezent Parlamentului European și Consiliului. În paralel cu ratificarea de către Uniunea Europeană, statele membre și Islanda vor trebui să își finalizeze procesele de ratificare la nivel național.
Comisia ar dori ca ratificările la nivelul UE și la nivel național să se încheie până în luna februarie 2015. UE, statele membre și Islanda își vor depune apoi simultan instrumentele de acceptare respective la ONU , ceea ce va permite intrarea în vigoare a modificării convenite la Doha în același timp pentru toate.

La nivel internațional, modificarea convenită la Doha va intra în vigoare atunci când a fost ratificată de trei pătrimi din părțile la protocol (adică de 144 din cele 192 de părți). Uniunea Europeană este parte de sine stătătoare la protocol, așa cum sunt și toate statele membre și Islanda.

Context
Modificarea Protocolului de la Kyoto prin care se instituie a doua perioadă de angajament a fost convenită în cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice care a avut loc la Doha, în Qatar, în decembrie 2012. UE și statele membre au fost de acord să participe la a doua perioadă de angajament, ca parte dintr-un pachet mai amplu de înțelegeri la nivel internațional. Acestea cuprind: angajamentele asumate în mod voluntar de peste 80 de țări, inclusiv Statele Unite ale Americii, China, India, Africa de Sud și Brazilia, de a-și limita emisiile până în 2020. Prin aceste angajamente, la care se adaugă țintele oficiale ale celor 38 de părți care participă la a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto, peste 80 % din emisiile globale sunt acoperite de ținte sau angajamente aferente perioadei anterioare anului 2020; consensul la nivel internațional în ceea ce privește adoptarea până în 2015 a unui nou acord global în domeniul climei, aplicabil tuturor părților și în ceea ce privește punerea în aplicare a acestuia începând cu 2020.

Persoane de contact:
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Mirna Bratož (+32 2 298 72 78)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european