Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
24.10.2012 - Mediu: UE aniversează 20 de ani de program LIFE și de protecție a naturii
ED Targoviste

La Genk, în Belgia, a avut loc pe 22 octombrie un eveniment dublu pentru a sărbători a 20-a aniversare a două dintre elementele fundamentale ale politicii de mediu a UE. Acum douăzeci de ani, UE a adoptat Directiva Habitate, unul dintre reperele pentru construirea rețelei europene a zonelor protejate, Natura 2000. LIFE – instrumentul financiar pentru mediu al UE – aniversează, de asemenea, 20 de ani de existență.

Luând cuvântul cu ocazia unei ceremonii organizate pentru a marca evenimentul, comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a spus: „Natura 2000 este cea mai extinsă rețea coordonată de zone protejate din lume, ea cuprinzând peste 26 000 de situri care acoperă aproape o cincime din suprafața noastră de uscat plus importante zone marine.Este o realizare extraordinară, pe care o datorăm Directivei Habitate. Programul LIFE este, de asemenea, un mare succes.În ultimii 20 de ani, el s-a concentrat pe aproximativ 400 de specii, multe dintre acestea fiind aduse în prezent la un stadiu de conservare corespunzător.Europenii pot fi mândri de aceste rezultate.”

Directiva Habitate este cea mai ambițioasă inițiativă întreprinsă vreodată pentru conservarea biodiversității Europei. Guvernele statelor membre ale UE au adoptat acest act legislativ în 1992, pe fondul îngrijorării crescânde legate de scăderea tot mai accentuată a biodiversității. Alături de Directiva Păsări, această directivă trasează cadrul pentru conservarea naturii în întreaga Uniune, la scară cu adevărat europeană. Ea asigură protecția a peste 1 000 de specii de animale și plante și a peste 200 de tipuri de habitate, inclusiv păduri, pășuni și zone umede de interes pentru Europa din punctul de vedere al conservării.

Rezultatul direct al acestei legislații este Natura 2000, o rețea ecologică paneuropeană de situri protejate, formată în scopul protejării speciilor și habitatelor din întreaga Uniune, în mediul lor natural. În momentul de față rețeaua este aproape completă, ea acoperind o suprafață echivalentă cu întinderea Germaniei, Poloniei și Republicii Cehe luate împreună. Siturile Natura 2000 nu sunt numai rezervații naturale, ci se bazează pe un concept mult mai larg de conservare și utilizare sustenabilă – zone în care omul colaborează cu natura.

Fondul european pentru mediu, LIFE, a contribuit cu peste 1,2 miliarde EUR la managementul și refacerea a peste 2 000 de situri Natura 2000 în întreaga UE. În ultimii 20 de ani, din cele două secțiuni ale fondului - LIFE „Natură” și LIFE „Mediu” – au fost cofinanțate 3 685 proiecte, acordându-se în total 2,8 miliarde EUR din bugetul UE. Prin încrederea și sprijinul manifestate față de aceste inițiative, fondul a atras alte 3,8 miliarde EUR pentru o multitudine de proiecte vizând îmbunătățirea mediului și comunicarea realizărilor către un public mai larg.

Context

Rețeaua Natura 2000 cuprinde peste 26 000 de situri. Unele dintre acestea se află în zone îndepărtate, dar cele mai multe fac parte din zonele noastre rurale și conțin o serie de habitate diferite, zone tampon și alte elemente de peisaj. Natura 2000 protejează zonele valoroase din punctul de vedere al biodiversității din Europa, susținând totodată mijloacele de subzistență ale fermierilor, silvicultorilor, pescarilor și ale altor utilizatori care trăiesc în aceste zone și au grijă de acest capital natural vital. Investițiile în Natura 2000 au un potențial semnificativ de a contribui la o creștere economică durabilă și la crearea de locuri de muncă, în special în zonele rurale și în cele mai puțin dezvoltate. Asigurarea unor ecosisteme sănătoase prin managementul ariilor Natura 2000 contribuie, de asemenea, la obiectivele legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Denumirea LIFE provine din acronimul în limba franceză pentru L’Instrument Financier pour l’environnement (Instrumentul financiar pentru mediu). Anul acesta se desfășoară peste 300 de evenimente pentru a aniversa „20 de ani de program LIFE”, organizate pe marginea unor proiecte LIFE, atât mai vechi, cât și actuale. Evenimentele de diseminare sunt variate, de la o tabără de Paști pentru copii (Spania) sau un târg internațional de flori (Grecia), până la un concert de broaște sub lumina lunii (Germania). Mai multe informații despre toate cele peste 300 de evenimente LIFE se găsesc aici: calendarul evenimentelor aniversare „20 de ani de LIFE”

Contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european