Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
01.12.2014 - Discuțiile de la Lima privind schimbările climatice - un pas crucial către acordul din 2015
ED Targoviste

Uniunea Europeană speră ca, prin Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc în perioada 1-12 decembrie la Lima (Peru), să se pregătească terenul pentru adoptarea la Paris, anul viitor, a unui nou acord global privind clima, obligatoriu din punct de vedere juridic. UE este încrezătoare că noul acord va consolida și va extinde în mod semnificativ eforturile colective internaționale de combatere a schimbărilor climatice. Convenirea de către liderii UE, în luna octombrie, a obiectivului de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, urmată, la scurt timp după aceea, de anunțarea de către SUA și China a obiectivelor lor viitoare, reprezintă dovezi clare ale gradului de hotărâre la nivel mondial.

UE va fi reprezentată la Conferința de la Lima de către Gian Luca Galletti, ministrul mediului din Italia, țară care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, și de Miguel Arias Cañete, comisarul UE pentru politici climatice și energie.
Ministrul Galletti a declarat: „Trebuie să profităm de impulsul tot mai puternic în favoarea unui acord global privind clima. Toate țările trebuie să își prezinte obiectivele cât mai curând posibil în 2015, pentru a permite desfășurarea unui proces de evaluare transparent. Trebuie să ne asigurăm că angajamentele corespund datelor științifice și că ne aflăm în continuare pe drumul cel bun pentru a menține încălzirea globală sub 2 grade Celsius.”

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a inclus construirea unei „uniuni a energiei reziliente, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor” printre cele zece priorități ale actualei Comisii. Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru uniunea energiei, a declarat: „Conferința de la Lima ne trimite un mesaj de speranță. E un semnal că nu e prea târziu să întoarcem lucrurile în favoarea noastră și să respectăm limita de 2 grade convenită la nivel internațional. Prin noul nostru pachet de măsuri privind clima și energia, ne-am confirmat încă o dată încrederea într-o economie mai eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care constituie piatra de temelie a uniunii energiei. Dacă arătăm mai multă ambiție în politicile noastre interne și dacă intensificăm cooperarea internațională, putem transforma acest deziderat în realitate: e doar o chestiune de voință politică.”
Miguel Arias Cañete, comisarul UE pentru politici climatice și energie, a adăugat: „Conferința de la Lima este o etapă crucială, care ne aduce mai aproape de Conferința de la Paris, unde ni se va oferi ocazia istorică de a găsi o soluție la cea mai mare provocare cu care se confruntă planeta noastră astăzi. Acordul final care va fi convenit la Paris trebuie să reflecte realitățile economice ale lumii contemporane. Pentru aceasta este nevoie ca fiecare economie majoră să se implice activ. Europa a fost prima care și-a anunțat obiectivele; China și SUA au reacționat curând după aceea. Acum așteptăm ca și celelalte economii cu emisii mari de gaze cu efect de seră să ni se alăture. Suntem în ceasul al douăsprezecelea: trebuie să trecem la fapte.”

Acordul din 2015

Un acord ambițios
UE invită toate părțile să prezinte obiective ambițioase de atenuare a schimbărilor climatice până la sfârșitul lunii martie 2015. În acest fel se va putea respecta calendarul convenit și se va putea desfășura un proces care va permite analizarea și evaluarea nivelului de ambiție al eforturilor individuale și agregate înainte de Conferința de la Paris. Astfel, comunitatea mondială va înțelege ce acțiuni și eforturi sunt necesare pentru a rămâne în grafic în ceea ce privește obiectivul de menținere a creșterii temperaturii globale sub 2 grade.
Un acord transparent
Metodele convenite pentru a urmări progresele în privința angajamentelor de reducere a emisiilor asumate la Paris vor permite părților să evalueze ritmul progreselor colective în direcția atingerii acestui obiectiv. De asemenea, grație acestor metode, se va putea monitoriza, într-un mod comparabil, eficacitatea și caracterul adecvat al politicilor interne.    
Un acord durabil
Noul acord privind clima trebuie astfel construit încât să reziste în timp. UE dorește ca acordul din 2015 să integreze un proces de consolidare periodică a angajamentelor de reducere a emisiilor. Acest lucru ar permite părților să reacționeze în funcție de cele mai recente date științifice și să ia în considerare creșterea nivelului de ambiție în lumina noilor evoluții tehnologice. Scopul este de a se asigura că, prin intermediul acordului, planeta va rămâne pe termen lung pe o traiectorie care permite menținerea creșterii temperaturii globale sub 2 grade.
Un acord echilibrat
Cu toate că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se află în centrul negocierilor internaționale în domeniul climei, UE recunoaște că adaptarea la schimbările climatice și finanțarea măsurilor de combatere a acestora sunt, la rândul lor, componente esențiale ale unui acord echilibrat care va fi convenit în 2015.

Ce rezultate așteaptă UE de la Conferința de la Lima?
Conferința privind schimbările climatice de la Lima va reprezenta o etapă crucială în direcția obținerii unui rezultat pozitiv la Conferința de la Paris. În acest sens, la Lima trebuie să se garanteze că:

  1. se ajunge la un acord asupra elementelor esențiale ale acordului din 2015 și că acestea vor constitui punctul de plecare pentru noi negocieri în cursul anului 2015;
  2. se ajunge la un acord asupra unei decizii care să garanteze faptul că angajamentele pe care țările le vor prezenta în lunile următoare în materie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt transparente, cuantificabile și comparabile;
  3. înainte de Conferința de la Paris din 2015, se va desfășura un proces internațional care să evalueze și să analizeze nivelul de ambiție și caracterul adecvat al contribuțiilor individuale și agregate în raport cu obiectivul de a menține creșterea temperaturii globale sub 2 grade;
  4. se continuă eforturile în vederea creșterii nivelului de ambiție înainte de 2020.

Fondurile UE destinate politicilor climatice în 2014
Fiind cel mai important furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare, UE, împreună cu statele membre, va prezenta la Lima informații cu privire la acordarea constantă de finanțare pentru politicile climatice în favoarea țărilor în curs de dezvoltare. Numai în 2013, UE și statele sale membre au pus la dispoziție fonduri cu o valoare totală de 9,5 miliarde de euro pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. UE își menține angajamentul de a oferi ajutor țărilor celor mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice și țărilor care dispun de mijloace minime pentru a le face față.

Conferințele de presă ale UE la Lima
Delegația UE va susține cu regularitate conferințe de presă, care vor fi transmise pe internet, atât în direct, cât și „la cerere”, la adresa http://www.unfccc.int/.
Orele exacte ale conferințelor de presă pot fi verificate la adresa:
https://grandreserva.unfccc.int/grandreserva/public/schedule?conference_id=61&meeting_type=145&refresh_interval=120

Persoane de contact pentru presă
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

  1. Link către pagina dedicată Conferinței de la Lima de DG Politici Climatice:http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0098_en.htm
  2. Întrebări și răspunsuri referitoare la Conferința Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Lima


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european