Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
10.03.2011 - Eficienţă energetică pentru Europa
ED Targoviste

        Propunerea Comisiei ar putea genera 2 milioane de locuri de muncă şi i-ar ajuta pe europeni să economisească până la 1000 de euro pe familie.

        Eforturile UE în direcţia combaterii schimbărilor climatice ţinând cont, în acelaşi timp, de necesarul energetic, fac parte din strategia pentru creştere economică Europa 2020 .

        Aceasta este structurată în jurul a trei obiective majore care trebuie atinse până în 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, obţinerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi reducerea consumului de energie cu 20%.

        Dacă lucrurile evoluează conform planului în cazul primelor două obiective, nu acelaşi lucru se poate spune despre reducerea consumului energetic. De aceea, Comisia doreşte să îşi intensifice eforturile şi, în acelaşi timp, să îşi formuleze o viziune pe termen lung pentru transformarea UE într-o economie competitivă, însă bazată pe emisii reduse de CO2.
Eficienţa energetică

        Cu ajutorul noului plan de eficienţă energetică , cetăţenii europeni ar putea economisi până la 1000 de euro pe familie şi ar putea beneficia de până la 2 milioane de locuri de muncă. Planul solicită:

  • guvernelor reducerea anuală a consumului de energie în cel puţin 3% din instituţiile publice şi impunerea respectării criteriului eficienţei energetice la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor
  • întreprinderilor reducerea consumului de energie în clădiri comerciale
  • scăderea consumului de energie în cazul utilizării aparaturii electromenajere
  • soluţii mai eficiente de generare a energiei electrice şi termice
  • impunerea unor cerinţe legate de eficienţa energetică în cazul echipamentului industrial
  • audituri energetice şi măsuri de gestionare a energiei pentru marile companii
  • punerea în funcţiune a reţelelor şi contoarelor inteligente, care să le ofere consumatorilor posibilitatea de a reduce consumul energetic şi de a-şi calcula economiile realizate.

În lunile următoare, Comisia va propune acte normative care să prevadă aceste măsuri.

Economia cu emisii scăzute de CO2

        Foaia de parcurs privind emisiile scăzute de CO2 prezintă modalităţi economice prin care UE poate rămâne competitivă continuându-şi eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât acestea să se situeze, în 2050, între 5 şi 20% din nivelurile înregistrate în 1990.

        Pentru reuşita acestui plan ar fi necesare investiţii anuale în tehnologii, mijloace de transport, infrastructură (ex. reţelele inteligente) şi măsuri de protecţie a mediului în valoare de 27 de miliarde de euro. Această sumă s-ar adăuga investiţiilor actuale reprezentând 19% din produsul intern brut al UE.

        Banii suplimentari vor fi recuperaţi prin economiile anuale de 175-320 de miliarde de euro obţinute din scăderea importurilor de petrol şi gaz.

Mai multe informaţii despre schimbările climatice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european