Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
16.07.2009 - Deșeuri: Comisia anunță sfârșitul depozitelor de deșeuri din UE care nu respectă standardele
ED Targoviste

        Astăzi expiră termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de deșeuri din Uniunea Europeană care nu respectă standardele în domeniu. Statele membre au avut la dispoziție opt ani pentru a se asigura că amplasamentele care existau înainte de intrarea în vigoare a legislației europene privind depozitele de deșeuri sunt aliniate la normele europene sau închise. Comisia Europeană a scris tuturor statelor membre pentru a le reaminti obligația care le revine și pentru a aduna date privind gradul de respectare a normelor. În cazul în care se constată o încălcare a legislației, statele respective ar putea fi acționate în justiție. Depozitele de deșeuri care nu respectă standardele reprezintă un pericol pentru sănătatea cetățenilor și pentru mediu. Ele pot genera în aer emisii și mirosuri, pot polua solul și apa și pot contamina pânza de apă freatică. Începând de astăzi, statele membre trebuie, de asemenea, să reducă volumul de deșeuri municipale biodegradabile trimise la depozitele de deșeuri la jumătate față de nivelurile din 1995.

        Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Depozitele de deșeuri care nu sunt bine gestionate și care nu sunt controlate reprezintă un pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu. De astăzi, acestea ar trebui să dispară. Statele membre au avut opt ani la dispoziție pentru a se asigura că depozitele de deșeuri de pe teritoriul lor respectă standardele UE. Este de datoria lor să garanteze cele mai înalte niveluri de protecție pentru cetățeni și pentru mediu.”

Termenul limită pentru conformarea cu normele UE a depozitelor de deșeuri sub standarde

        Începând cu 16 iulie 2009, toate statele membre ale UE care nu au beneficiat de prelungiri trebuie să asigure faptul că depozitele de deșeuri sub standarde care existau înainte de introducerea directivei privind depozitele de deșeuri 1 respectă în prezent cerințele acesteia.

        Directiva vizează prevenirea sau reducerea efectelor adverse ale depozitării deșeurilor asupra mediului, în special asupra apelor de suprafață, a pânzei freatice, a solului, aerului și sănătății umane și stabilește orientări stricte pentru gestionarea amplasamentelor.
Bulgaria, Polonia și România beneficiază de termene prelungite, cu obiective anuale descrescătoare privind volumul de deșeuri depozitate în unele amplasamente care nu respectă normele. Termenele respective sunt: Bulgaria (14 depozite) - 31 decembrie 2014; Polonia (305 depozite) – 31 decembrie 2011; România (101 depozite) – 16 iulie 2017.

        Cele mai recente statistici colectate în 2008 se referă la cele 12 noi state membre și relevă existența unui număr de aproximativ 1 600 de depozite sub standarde. Către sfârșitul anului ar trebui să se obțină o imagine mai clară a situației în toate statele membre, după ce se vor primi date complete. În prezent, Comisia monitorizează respectarea normelor în întreaga UE. Dacă există amplasamente naționale care continuă să funcționeze fără a respecta standardele europene, Comisia va avea în vedere acționarea în justiție a statelor membre în cauză.

        Nu cu multă vreme în urmă, Comisia a deschis acțiuni în justiție împotriva Spaniei, Franței, Italiei, Irlandei și Greciei. Curtea Europeană de Justiție a concluzionat că acestea nu și-au respectat obligațiile legate de eliminarea deșeurilor. Comisia monitorizează îndeaproape progresul acestora în direcția intensificării eforturilor de implementare a legislației UE din domeniul mediului.
Necesitatea de a avea depozite de deșeuri controlate și gestionate în mod corespunzător
        Depozitele de deșeuri care nu sunt gestionate în mod corespunzător pot genera riscuri serioase pentru sănătatea cetățenilor și pentru mediu.

        Depozitele de deșeuri sunt surse de levigat și de gaz metan. Levigatul – lichidul care se scurge dintr-un depozit de deșeuri – poate contamina pânza freatică, făcând-o neutilizabilă pentru consumul uman . Deșeurile biodegradabile, care includ deșeurile de grădină, de bucătărie și alimentare, pot produce metan, care este un gaz cu puternic efect de seră, de 25 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon, și care contribuie foarte mult la schimbările climatice. Gazul generat de depozitele de deșeuri reprezintă peste 2% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește cerințe stricte pentru levigat și emisiile de gaze din depozitele de deșeuri.

Obiective privind reducerea volumului de deșeuri municipale biodegradabile depozitate

        Începând de astăzi, statele membre trebuie, de asemenea, să reducă, cu 50% față de nivelurile din 1995, volumul de deșeuri municipale biodegradabile care sunt depozitate. Aceasta înseamnă că deșeurile municipale biodegradabile trebuie gestionate într-un mod mai ecologic, cum ar fi transformarea în compost sau incinerarea cu recuperare de energie. Comisia a solicitat de la statele membre informații care să permită monitorizarea conformării cu acest obiectiv. Următorul reper va fi în 2016, an pentru care obiectivul de reducere este crescut la 65% față de nivelurile din 1995.
        Deșeurile biodegradabile reprezintă circa 40% din deșeurile municipale în întreaga Europă. Depozitarea deșeurilor este cea mai răspândită metodă de eliminare a deșeurilor municipale în Uniunea Europeană extinsă. Posibilul efect negativ al acestei metode de eliminare asupra mediului este dovedit. În decembrie 2008, Comisia a lansat o Carte verde (a se vedea IP/08/1879 ) pentru a se analiza necesitatea unei noi legislații care ar putea ajuta la „deturnarea” de la depozitele de deșeuri a unui volum mai mare de deșeuri biodegradabile și trimiterea acestora spre instalațiile de reciclare și recuperare de energie.

        O serie de state membre care foloseau în mod intensiv depozitarea deșeurilor în 1995 (depozitând peste 80% din deșeurile municipale) au primit o perioadă de prelungire de patru ani, ca derogare. Acestea trebuie să atingă o reducere de 25% până în 2010 și, apoi, să atingă obiectivul de 50% până în 2013. Statele membre în cauză sunt: Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Regatul Unit.

Informații suplimentare:
http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
Directiva 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri.

Sursa: Rapid – Europa – Press Releases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european