Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
08.03.2012 - Mediu: o mai bună implementare a legislației va reduce costurile și va îmbunătăți mediul
ED Targoviste

        Se consideră că neimplementarea legislației privind mediul implică, pentru economia UE, costuri de sănătate și costuri directe pentru mediu de aproximativ 50 de miliarde EUR pe an. În efortul de a reduce această cifră și de a obține rezultate mai bune în materie de protecție a mediului pentru oameni și întreprinderi, Comisia a publicat o comunicare cu privire la o mai bună implementare a legislației UE în domeniul mediului.

        Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Dreptul UE nu este o invenție a Bruxelles-ului; el a fost adoptat în mod democratic de toate statele membre și de Parlament, în interesul cetățenilor. Protecția mediului este asigurată prin aproximativ 200 de acte legislative bine stabilite, dar care, prea adesea, nu sunt corect aplicate. Acest lucru, pe lângă faptul că aduce prejudicii mediului, dăunează sănătății oamenilor, conduce la incertitudine pentru industrie și subminează piața unică. În această perioadă de criză, nu ne putem permite astfel de costuri.”

        Comunicarea subliniază efectele pozitive ale legislației privind mediul, demonstrând că prevenirea daunelor ecologice poate costa mult mai puțin decât remedierea lor pe termen lung. Legislația în domeniul mediului poate aduce beneficii industriei: de exemplu, implementarea integrală a legislației UE privind deșeurile ar genera 400.000 de locuri de muncă suplimentare, implicând costuri nete cu 72 de miliarde de euro mai reduse decât cele pe care le-ar presupune scenariul alternativ de neimplementare.

        Scopul comunicării este de a intensifica dialogul cu guvernele și cu toate celelalte părți interesate în legătură cu modul în care putem conlucra mai bine pentru a îmbunătăți implementarea legislației UE prin ameliorarea colectării și a schimbului de cunoștințe și printr-o mai mare responsabilizare a tuturor cu privire la obiectivele de mediu. Mai exact, comunicarea va evidenția măsuri care să ajute statele membre să abordeze colectarea și diseminarea de cunoștințe într-un mod pe deplin sistematic, inclusiv modalități de încurajare a creșterii gradului de reacție la problemele de mediu.

        Implementarea și aplicarea legislației UE în domeniul mediului reprezintă o sarcină comună a autorităților naționale, regionale și locale. Implementarea deficitară este adesea exacerbată de lipsa unor informații precise cu privire la aspectele de mediu. Eforturile de monitorizare sunt inegale în Europa, informațiile generate pot fi fragmentare sau chiar depășite, iar pe internet nu sunt disponibile suficiente informații utile. Dacă informațiile disponibile la nivel național, regional și local ar fi mai de calitate și mai accesibile, principalele probleme de mediu ar putea fi identificate mai din timp, ceea ce ar reduce costurile pe termen mai lung.

        O bună implementare presupune o reacție eficace la problemele actuale sau potențiale legate de mediu. Printre îmbunătățirile propuse se numără ameliorarea inspecțiilor și a supravegherii, criterii privind modul în care statele membre ar trebui să trateze plângerile înaintate de cetățeni, îmbunătățirea accesului la justiție în probleme de mediu, precum și sprijinirea rețelelor europene ale profesioniștilor din domeniul mediului. În caz de probleme, autoritățile responsabile cu implementarea normelor ar trebui să se angajeze în mod mai clar să ia măsuri de îmbunătățire în termene concrete și utilizând criterii de performanță care să poată fi evaluate în mod public.

Etapele următoare

        Comunicarea va fi adresată Parlamentului European, statelor membre, cetățenilor lor și tuturor actorilor implicați în implementarea și aplicarea legislației. Rezultatele discuțiilor dintre cele trei instituții ale UE vor sta la baza celui de‑al 7-lea program de acțiune pentru mediu.

Context

        Statele membre sunt cele care trebuie să asigure transpunerea legislației UE în domeniul mediului la nivel național. Rolul Comisiei este de a verifica dacă angajamentele asumate de statele membre sunt respectate și de a lua măsuri în caz contrar.

        Implementarea are mai multe dimensiuni. Statele membre trebuie să adopte legi naționale care să pună în aplicare, în mod detaliat, actele legislative convenite la nivelul UE și să-și organizeze administrațiile astfel încât să asigure respectarea în practică a acestor legi. Trebuie realizate investițiile necesare, de exemplu pentru tratarea adecvată a deșeurilor. De asemenea, trebuie prevăzute modalități de reacție în caz de neîndeplinire a sarcinilor sau de alte probleme, cum ar fi eliminarea ilegală a deșeurilor sau vânarea ilegală a speciilor protejate.

Persoane de contact:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile
  • Document de referinţă:

Comunicarea cu privire la implementarea legislației privind mediul

  • Raport privind punerea în aplicare a legislaţiei relevante (2008):

Comunicare cu privire la punerea în aplicare a legislației comunitare privind mediul


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european