Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
10.03.2011 - Comisia stabileşte Foaia de parcurs pentru construirea unei Europe competitive, cu emisii reduse de carbon până în 2050
ED Targoviste

        Comisia Europeană a adoptat Foaia de parcurs pentru transformarea Uniunii Europene într-o economie competitivă şi cu emisii reduse de carbon până în anul 2050. Foaia de parcurs descrie calea cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a atinge obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95% faţă de nivelurile de referinţă (1990), până în 2050. Pe baza analizei realizate în ce priveşte eficienţa costurilor, Foaia de parcurs furnizează direcţii pentru politicile sectoriale, strategiile naţionale şi regionale de reducere a emisiilor, precum şi pentru investiţiile pe termen lung. UE trebuie să înceapă acum să elaboreze strategii pe termen lung, iar Foaia de parcurs furnizează orientările pentru a realiza tranziţia necesară în cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor. Comisia Europeană şi-a asumat această iniţiativă deoarece promovarea, pe plan mondial,a tranziţiei la o economie cu emisii reduse de carbon şi eficientă în utilizarea resurselor va avea beneficii multiple pentru UE.

        Connie Hedegaard, comisar european pentru combaterea schimbărilor climatice, a declarat: ''Trebuie să începem tranziţia către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon acum. Cu cât aşteptăm mai mult, cu atât costurile vor fi mai mari. Pe măsură ce preţul petrolului creşte, Europa plăteşte tot mai mult pentru factura sa de energie şi devine tot mai vulnerabilă la şocurile induse de această creştere. Deci, prin începerea tranziţiei acum, vom avea beneficii în viitor. Iar vestea cea bună este că nu trebuie să aşteptăm până la noi descoperiri tehnologice. Economia cu emisii reduse de carbon poate fi construită prin dezvoltarea pe mai departe a tehnologiilor existente, deja experimentate. La această tranziţie trebuie să contribuie toate sectoarele economice, inclusiv agricultura, construcţiile sau transportul. Prin descrierea celei mai eficiente căi din punct de vedere la costurilor de a aduce Europa viitoare în zona emisiilor reduse de carbon, Foaia noastră de parcurs furnizează un cadru clar şi previzibil pentru guverne şi mediul de afaceri astfel încât să îşi poată pregăti strategiile de reducere a emisiilor de carbon şi investiţiile pe termen lung".

Accent pus pe măsurile interne

        Consiliul European a adoptat obiectivul de a reduce în UE, până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95% faţă de nivelurile de referinţă (1990) drept contribuţia pe termen lung din partea Europei la prevenirea periculoaselor schimbări climatice.

        Foaia de parcurs stabileşte calea eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a atinge acest obiectiv, recomandând Europei să îl îndeplinească în principal prin măsuri interne deoarece, până la jumătatea secolului în curs, creditele internaţionale pentru reducerea emisiilor vor fi mult mai puţin disponibile decât în prezent. Până în 2050, UE trebuie să-şi reducă emisiile cu 80% faţă de nivelurile de referinţă (1990) strict prin măsuri interne. Orice credite utilizate vor duce, pe ansamblu, procentul de reducere a emisiilor dincolo de pragul de 80%. 

        Modelul economic atotcuprinzător pe care se bazează Foaia de parcurs demonstrează că, pentru a ajunge la o reducere "internă" cu 80% până în 2050, trebuie realizate reduceri cu 40 şi 60% faţă de nivelurile de referinţă (1990) până în anul 2030 şi, respectiv, 2040. Toate sectoarele vor trebui să îşi aducă contribuţia. Politicile curente au fost proiectate să reducă emisiile interne cu 30% până în 2030 şi 40% până în 2050.

Economii de carburant

        Construirea unei economii cu emisii reduse de carbon va necesita, în următorii 40 de ani, investiţii anuale adiţionale echivalente cu 1.5% din PNB-ul Uniunii – respectiv 270 de miliarde de euro – peste nivelul investiţiilor totale curente ce reprezintă 19% din PNB. Această creştere nu face decât să aducă Europa la nivelurile precedente de investiţii, înregistrate înainte de declanşarea crizei economice. Mare parte sau întregul volum al investiţiilor suplimentare va fi recuperat din economiile realizate la importurile de petrol şi gaze. Aceste economii sunt estimate la un volum de 175-320 de miliarde de euro, anual.

        În plus, investiţiile în reducerea emisiilor de carbon – în tehnologiile curate, în infrastructura de tipul reţelelor electrice inteligente, în protecţia mediului – vor avea beneficii multiple. Costurile legate de carburanţi sunt plătite ţărilor terţe, în timp ce investiţiile creează valoare adăugată în UE. Pe lângă reducerea dependenţei noastre de importurile de energie, respectiv a vulnerabilităţii noastre la şocurile induse de fluctuaţia preţurilor la petrol, investiţiile vor stimula sursele de creştere economică, vor prezerva locurile de muncă existente şi vor crea altele noi. Poluarea aerului şi costurile de sănătate asociate se vor reduce şi ele. Beneficiile totale rezultate dintr-o mai bună calitate a aerului poate ajunge până la suma de 88 de miliarde de euro anual, până în 2050. 

Obiectivul 2020

        De asemenea, potrivit analizei, calea cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor pentru îndeplinirea obiectivului stabilit pentru 2050 presupune o reducere a emisiilor cu 25% până în 2020, şi nu 20% cum e stabilit în prezent, reducere de realizat strict prin măsuri interne. Foaia de parcurs arată că această reducere internă cu 25%[1] poate fi realizată până în 2020 dacă UE reuşeşte să îndeplinească obiectivul de îmbunătăţire a propriei eficienţe energetice cu 20% - obiectiv reafirmat de şefii de state şi de guverne la summit-ul pe teme de energie din 4 februarie –, precum şi dacă implementează integral pachetul de măsuri "Climă – Energie", adoptat în 2009.[2]

        Pentru a îndeplini obiectivul de a obţine economii de 20% în domeniul energiei, poate fi necesar ca o parte din cotele de emisii din volumul total ce urmează a fi licitat de statele membre în sistemul UE-SCE începând cu 2013 să fie puse deoparte. Această punere deoparte va trebui realizată treptat şi nu va avea în vedere cotele deja deţinute de companii. Fără ea, economiile de energie realizate de o companie vor avea ca rezultat, datorită cererii reduse, diminuarea preţului cotelor. În aceste condiţii, o altă companie ar putea produce mai mult, consuma mai multă energie şi produce mai mult dioxid de carbon. Ca rezultat, economiile nete de energie ar fi reduse sau chiar inexistente. În plus, datorită plafonului fix din cadrul SCE, nu vor fi obţinute nici reduceri nete de emisii. Punerea deoparte ar neutraliza efectul sus-menţionat şi ar sprijini obţinerea de economii nete, precum şi reducerea netă a emisiilor.

[1]     Oferta UE, în cadrul negocierilor internaţionale în domeniul climei, de a pune în practică o reducere cu 30% a emisiilor de carbon până în 2020, rămâne valabilă şi nu este afectată de prevederile din Foaia de parcurs.
[2]  Vezi http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm

Următorii paşi

Foaia de parcurs este prezentată sub forma unei comunicări adresate Consiliului, Parlamentului European şi celorlalte organisme UE. Comisia le invită pe acestea, statele membre şi părţile interesate să ia în considerare Foaia de parcurs atunci când elaborează politicile naţionale şi comunitare având ca obiectiv tranziţia la o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050. Ca pas imediat următor, Comisia are în vedere necesitatea de a dezvolta foi de parcurs sectoriale în cooperare cu sectoarele relevante.

Pagini Utile
  • Întrebări şi răspunsuri despre Foaia de parcurs referitoare la tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon:

MEMO/11/150

  • Foaia de parcurs referitoare la tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon:

http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm şi 
http://www.ec.europa.eu/commission_2010-014/hedegaard/headlines/roadmap/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european