Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
25.09.2012 - Mediu: mulți europeni sunt încă expuși unor poluanți atmosferici nocivi
ED Targoviste

        Aproape o treime dintre locuitorii europeni din mediul urban sunt expuși unor concentrații excesive de particule în suspensie în aer. Particulele sunt unul dintre cei mai importanți poluanți din punctul de vedere al efectelor dăunătoare asupra sănătății umane, deoarece reușesc să ajungă în unele zone sensibile ale sistemului respirator. În ultimele decenii, UE a făcut progrese în ceea ce privește reducerea poluanților atmosferici aflați la originea acidificării, însă un nou raport, publicat pe 24 septembrie de Agenția Europeană de Mediu (AEM), indică faptul că numeroase regiuni din Europa se confruntă cu dificultăți persistente privind concentrațiile de particule în atmosferă și ozonul troposferic.

        Domnul Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest raport ne reamintește, la momentul oportun, cât de importantă este calitatea aerului pentru sănătatea cetățenilor noștri. Iată de ce doresc ca 2013 să fie anul aerului și de ce mă voi concentra pe consolidarea legislației noastre privind calitatea aerului pentru a aborda problemele identificate astăzi.”

        Profesorul Jacqueline McGlade, Director executiv al AEM, a declarat: „Politica Uniunii Europene a redus emisiile multor poluanți în decursul ultimului deceniu, dar putem face mai mult de atât. În multe țări, concentrațiile de poluanți atmosferici sunt încă superioare limitelor legale și recomandate, stabilite pentru a proteja sănătatea cetățenilor europeni. De fapt, poluarea atmosferică reduce speranța de viață a oamenilor cu aproximativ doi ani în cele mai poluate orașe și regiuni.”

        Raportul pe 2012 al AEM privind calitatea aerului în Europa analizează expunerea cetățenilor la poluanții atmosferici și oferă o imagine generală asupra calității aerului în Europa. Raportul are rolul de a sprijini elaborarea unor politici mai eficiente în favoarea aerului curat.

Constatări principale

•  Particulele (PM) constituie cel mai grav risc sanitar legat de poluarea atmosferică din UE, conducând la mortalitate prematură. Raportul estimează că, în 2010, 21% din populația urbană a fost expusă la concentrații de PM10 superioare valorilor limită zilnice cele mai stricte din UE, destinate să protejeze sănătatea. Până la 30% din populația urbană a fost expusă unor concentrații de particule mai fine ‑ PM2,5 - superioare valorilor limită anuale din UE (mai puțin stricte). Conform nivelurilor de referință ale OMS, care sunt chiar mai stricte decât cele impuse de legislația UE, până la 81% și respectiv 95% dintre locuitorii din mediul urban au fost expuși unor concentrații de particule care depășesc valorile de referință stabilite pentru protecția sănătății umane, ceea ce subliniază necesitatea de a revizui legislația referitoare la aer. 

•  Ozonul (O3) poate cauza probleme respiratorii și poate conduce la mortalitate prematură. Expunerea în orașe este foarte mare: 97% dintre locuitorii din mediul urban din UE au fost expuși în 2010 la concentrații de O3 superioare nivelului de referință al OMS. 17% au fost expuși la concentrații superioare valorii țintă a UE pentru O3. În 2009, 22% dintre terenurile arabile din Europa au fost expuse la concentrații de O3 cu efecte dăunătoare, ceea ce a condus la pierderi agricole.

   Dioxidul de sulf (SO2) este un excelent exemplu de succes: în ultimii ani, emisiile au fost reduse semnificativ datorită legislației UE, care impune utilizarea tehnologiilor de epurare a emisiilor și reducerea conținutului de sulf din combustibili. 2010 a fost primul an în care populația urbană din UE nu a fost expusă la concentrații de SO2 superioare valorii limită a UE.

•  Concentrațiile de monoxid de carbon, de benzen și de metale grele (arsenic, cadmiu, nichel, plumb) din aerul exterior sunt, în general, scăzute, localizate și sporadice în UE, cu un număr mic de depășiri ale valorilor limită și ale valorilor țintă stabilite de legislația UE.

Etapele următoare

        În ultimii ani, AEM a publicat informații anuale privind emisiile de poluanți atmosferici și depășirile plafoanelor de emisii prevăzute în Directiva privind plafoanele naționale de emisie (PNE). În cursul acestui an, AEM va publica o analiză retrospectivă, în cadrul căreia va determina dacă au fost îndeplinite obiectivele în materie de sănătate și mediu prevăzute în Directiva PNE pentru 2010.

        Comisia Europeană pregătește în prezent o revizuire a legislației UE privind aerul, în consultare cu părțile interesate, iar în 2013 va pune un accent deosebit pe politicile de combatere a poluării aerului.

Context

        Calitatea slabă a aerului poate cauza afecțiuni cardiace, probleme respiratorii, cancer pulmonar, dificultăți de respirație și alte boli. Unii poluanți pot conduce la eutrofizare, la reducerea randamentului culturilor agricole, la diminuarea creșterii pădurilor și au consecințe asupra climei. Emisiile mai multor poluanți au scăzut în ultimii ani, ceea ce a condus la îmbunătățirea calității aerului în anumite zone. Totuși, această scădere nu a condus întotdeauna la o reducere corespunzătoare a concentrațiilor poluanților atmosferici. Problemele persistente legate de calitatea aerului necesită eforturi suplimentare pentru reducerea emisiilor mai multor poluanți.

Contacte :
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)
Agenția Europeană de Mediu :
Arthur Finn Girling  (+45 29 60 43 30)
Iben Stanhardt  (+45 23 36 13 81)

Pagini Utile

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm
http://www.eea.europa.eu/themes/air


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european