Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.09.2009 - Comisia protejează mediul mai mult ca oricând
ED Targoviste

        Comisia Europeană se află de multă vreme în avanpostul politic al combaterii schimbărilor climatice globale. Fiind o organizație cu un număr mare de angajați, Comisia conduce prin exemplu, marcând o diferență reală. Bazându-se pe succesul proiectului său pilot lansat în 2001, Comisia Europeană a decis în prezent să extindă sistemul său de management de mediu la toate activitățile și clădirile sale din Bruxelles și Luxemburg. Prin acest sistem de certificare, bazat pe Regulamentul EMAS (sistemul comunitar de management de mediu și audit), Comisia pune în aplicare un sistem care definește și evaluează aspectele de mediu ale activităților sale, ceea ce duce la îmbunătățiri continue în domenii precum eficiența energetică sporită, folosirea optimă a resurselor naturale și reducerea emisiilor de CO 2 .

        „Angajații nostri și-au asumat de multă vreme un angajament real în sensul reducerii impactului activităților Comisiei asupra mediului. Comisia s-a angajat încă din 1997 să efectueze o « administrare ecologică», prin care a evaluat impactul activităților sale asupra mediului, a redactat rapoarte în acest sens și a redus impactul asupra mediului prin intermediul punerii în aplicare a Regulamentului EMAS, în etapa pilot. Extinzând sistemul EMAS în cadrul Comisiei, valorificăm experiența acumulată pentru a face față provocării de a reduce în mod continuu amprenta ecologică în anii următori”, a declarat Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene, însărcinat cu administrația, auditul și lupta antifraudă.

Extinderea sistemului de management de mediu la toate sediile Comisiei din Bruxelles și Luxemburg

        Rezultatele pozitive ale etapei pilot demonstrează că sistemul de management de mediu întemeiat pe Regulamentul EMAS este instrumentul cel mai adecvat pentru a gestiona și a îmbunătăți performanțele în materie de mediu ale Comisiei Europene. De asemenea, sistemul a dovedit sinergiile dintre diferite departamente și a implicat angajații în realizarea obiectivelor comune. Prin decizia luată astăzi, Comisia extinde acest sistem de management la toate activitățile și clădirile sale din Bruxelles și Luxemburg. Înregistrarea oficială la EMAS a tuturor autorităților competente la nivel național ar trebui realizată până în 2012 pentru toate activitățile Comisiei și până în 2014 pentru toate clădirile acesteia.

Principalele realizări ale etapei pilot EMAS în Bruxelles ( 2002-2008)

( 1) Reducerea consumului de energie și de apă, precum și a emisiilor de CO 2 generate de clădiri 1
        Consumul de electricitate și de apă a scăzut cu 14% și respectiv 23% pe m². Emisiile de CO 2 au fost reduse cu peste 7% pe m² în aceste clădiri.

( 2) Reducerea consumului de hârtie
        Începând din 2003, consumul de hârtie offset s-a redus cu 48%, iar a hârtiei de birou cu 41%.

( 3) Reducerea producerii de deșeuri
        Volumul de deșeuri generate a scăzut cu 11%, de la 331 kg/persoană/an la 294 kg/persoană/an. Aproximativ 54% din această cantitate este reciclată.

( 4) Promovarea mijloacelor de transport durabile
        Datele celor mai recente sondaje (mijlocul anului 2008) indică efectele pozitive ale eforturilor Comisiei de a promova mijloacele de transport care respectă mediul înconjurător . Ponderea personalului din Bruxelles care se deplasează la serviciu cu mașina personală a scăzut la 29% (de la 50% în 1998), în timp ce proporția utilizatorilor de mijloace de transport în comun – autobuz, tramvai, metrou sau tren – a crescut la 50% (de la 32% în 1998).

        Comisia conlucrează îndeaproape cu Regiunea Bruxelles pe marginea unui nou proiect de planificare urbană, axat pe zona din Bruxelles în care se află principalele clădiri ale Comisiei. Unul dintre obiective este transformarea cartierului într-o zonă unde se asigură o mai mare protecție a mediului înconjurător , destinată muncii și traiului, acordând o atenție specială mijloacelor de transport durabile.

Toate declara țiile CE privind mediul înconjurător sunt disponibile pe site-ul EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (la rubrica Tools | environmental statement library | section 99).
1 : Din considerente de comparație, sunt luate in calcul doar 19 clădiri de birouri incluse în prezent în domeniul de aplicare al EMAS în Bruxelles


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european