Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
25.04.2024 - Raportul din 2023 privind starea climei în Europa confirmă tendința alarmantă a impactului schimbărilor climatice pe continentul nostru
ED Targoviste

În data de 22 aprilie, cu ocazia Zilei Pământului 2024, Serviciul Copernicus privind schimbările climatice al UE a publicat, împreună cu Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a ONU, Raportul anual privind starea climei în Europa.

 

Bazându-se pe date și analize științifice, raportul prezintă tendința alarmantă continuă de creștere a temperaturilor și de accentuare a impactului schimbărilor climatice în întreaga Europă. 

2023 a fost anul cel mai cald din istoria Europei, locuitorii săi fiind afectați de creșterea bruscă a numărului de zile cu stres termic extrem și a valurilor de căldură. Aceste temperaturi ridicate au amplificat apariția și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme, precum secetele, inundațiile și incendiile forestiere. Nivelurile precipitațiilor au fost cu 7 % peste medie în 2023, ceea ce a dus la creșterea riscurilor de inundații în multe zone din Europa. Temperatura medie la suprafața mării în Europa a fost cea mai ridicată din istorie. Raportul subliniază, de asemenea, impactul schimbărilor climatice asupra Europei și a societăților noastre în 2023, în special pierderile economice cauzate de inundații și impactul stresului termic asupra sănătății.   

Europa este continentul cu încălzirea cea mai rapidă, temperaturile crescând de aproximativ două ori mai mult decât rata medie la nivel mondial, astfel cum se subliniază în evaluarea europeană a riscurilor climatice. Raportul privind starea climei în Europa, publicat astăzi, subliniază încă o dată necesitatea ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic și rezilientă la schimbările climatice și să accelereze tranziția noastră către o energie curată, precum și adoptarea de măsuri cu privire la sursele regenerabile de energie și la eficiența energetică.  

UE s-a angajat să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și a convenit asupra unor obiective și acte legislative menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030.  În aprilie 2024, Comisia a publicat o comunicare privind modalitățile de pregătire eficace a UE pentru riscurile climatice și de consolidare a rezilienței la schimbările climatice.  

Copernicus, „ochii” Europei asupra Pământului, este componenta de observare a Pământului a Programului spațial al Uniunii Europene. Finanțat de UE, programul Copernicus este un instrument unic prin care se analizează planeta noastră și mediul ei, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni.

Mai multe informații sunt disponibile aici.  

Detalii

Data publicării

22 aprilie 2024

Date de contact

TIM McPhie

Nume

TIM McPhie

Număr de telefon

+ 32 2 295 86 02

Johanna Bernsel

Nume

Johanna Bernsel

Număr de telefon

+ 32 2 298 66 99

Ana Crespo Parrondo

Nume

Ana Crespo Parrondo

Număr de telefon

+ 32 2 298 13 25

Flore Boutier

Nume

Flore Boutier

Număr de telefon

+ 32 2 296 60 43


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european