Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
05.05.2014 - Mediu și politici climatice: Comisia Europeană alocă 282,6 milioane EUR pentru 225 de noi proiecte în domeniul mediului și politicilor climatice
ED Targoviste

Comisia Europeană a aprobat finanțarea a 225 de noi proiecte în cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele selecționate au fost transmise de beneficiari din toate cele 28 de state membre și includ acțiuni în domeniul conservării naturii, al schimbărilor climatice, al politicii de mediu și al informării și comunicării privind chestiunile legate de mediu, desfășurate în întreaga UE. Proiectele reprezintă, în ansamblu, o investiție totală de circa 589,3 milioane EUR, din care 282,6 milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.

Dl Janez Potočnik, comisar pentru mediu, a declarat: „În ultimul an din actuala perioadă de programare, programul LIFE+ își demonstrează încă o dată capacitatea de a furniza un sprijin financiar esențial pentru proiectele de mediu și de conservare a naturii care au o valoare adăugată considerabilă pentru UE. Cele mai recente proiecte transmise vor reprezenta o contribuție esențială la menținerea, conservarea și consolidarea capitalului natural al Europei și vor sprijini totodată o creștere durabilă grație investițiilor într-o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor. Succesul larg recunoscut al programului LIFE+ și al proiectelor sale a dus recent la adoptarea unui nou Regulament LIFE pentru mediu și politici climatice pentru perioada 2014-2020, care va beneficia de un buget majorat”.

Dna Connie Hedegaard, comisar pentru politici climatice, a declarat: „Mă bucur să văd și anul acesta atâtea proiecte inovatoare. Și, pentru ca acestea să poată fi desfășurate, vom contribui cu peste 41,2 milioane EUR, cu un buget total de 109,4 milioane EUR. Un număr tot mai mare de proiecte LIFE contribuie la combaterea schimbărilor climatice și dorim să încurajăm și mai mult acest lucru. Noul program LIFE pentru perioada 2014-2020 va rezerva peste 850 de milioane EUR pentru combaterea schimbărilor climatice, ceea ce va tripla suma cheltuită în acest scop.”

În urma celei mai recente cereri de propuneri, care s-a încheiat în iunie 2013, Comisia a primit 1 468 de propuneri. Dintre acestea, 225 au fost selecționate pentru cofinanțare în cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natură și biodiversitate, LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu și LIFE+ Informare și comunicare.

1) Proiectele LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a speciilor și a habitatelor pe cale de dispariție. Dintre cele 342 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 92 de proiecte depuse de parteneriate create între organisme de conservare a naturii, autorități guvernamentale și alte părți interesate. Proiectele selecționate, coordonate de beneficiarii acestora din 25 de state membre, reprezintă o investiție totală de 262,5 milioane EUR, din care aproximativ 147,9 milioane EUR vor fi furnizate de UE. Majoritatea proiectelor (79) se înscriu în categoria „Natură” și vor contribui la implementarea directivelor „Păsări” și/sau „Habitate” și la dezvoltarea rețelei Natura 2000. Celelalte 13 sunt proiecte privind „Biodiversitatea”, o categorie de proiecte LIFE+ destinată inițiativelor-pilot care abordează aspecte mai vaste ce țin de biodiversitate.

2) Proiectele LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu sunt proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea unor idei de politică, tehnologii, metode și instrumente inovatoare. Dintre cele 961 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 125 de proiecte depuse de o gamă largă de organizații din sectorul public și privat. Proiectele selecționate, coordonate de beneficiari ai proiectelor din 22 de state membre, reprezintă o investiție totală de 318,5 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 130,8 milioane EUR.
În cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste 41,2 milioane EUR la 33 de proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice,cu un buget total de 109,4 milioane EUR. Proiectele selecționate, desfășurate în Austria, Belgia, Germania, Spania, Franța, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Suedia și Marea Britanie, figurează în anexa la prezentul comunicat de presă. În plus, numeroase alte proiecte care vizează alte aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.
Printre alte domenii importante de interes se numără deșeurile și resursele naturale, inovarea, apa și substanțele chimice.

3) Proiectele LIFE+ Informare și comunicare diseminează informații și atrag atenția asupra problemelor de mediu. Dintre cele 165 de propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare opt (8) proiecte depuse de diferite organizații publice și private implicate în aspecte privind natura și/sau mediul. Proiectele se desfășoară în șase state membre (Austria, Cipru, Grecia, Ungaria, Polonia și România) și reprezintă o investiție totală de 8,3 milioane EUR, din care UE va furniza aproximativ 3,9 milioane EUR.
Jumătate din cele opt proiecte sunt campanii privind politica de mediu a UE, trei vizează sensibilizarea publicului în legătură cu natura și biodiversitatea, iar unul este axat pe prevenirea incendiilor forestiere.

Context
LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu și dispune de un buget total de 2,1 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. Comisia a lansat în fiecare an câte o cerere de propuneri de proiecte LIFE+.
Programul LIFE va continua în perioada 2014-2020 în cadrul noului Regulament LIFE pentru mediu și politici climatice. Pentru această perioadă, programul are la dispoziție un buget total de 3,4 miliarde EUR, în prețurile din decembrie 2013, și va cuprinde un subprogram pentru mediu și un subprogram pentru politici climatice.

Persoane de contact:
Pentru presă:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

Proiectele LIFE+ 2013 în România
România (RO) 6 proiecte (4,9 milioane EUR)
LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu (1 proiect – 0,5 milioane EUR)
LIFE ADB (Primăria București): Obiectivul principal al proiectului este demonstrarea unor metode specifice pentru coagularea particulelor de praf în zonele urbane prin intermediul unor agenți de coagulare a prafului, reducând particulele în suspensie (PM10). Un proiect-pilot va fi desfășurat în întreg Bucureștiul, unde pe bulevardele și străzile cu trafic intens vor fi împrăștiați agenți diferiți (unul pe bază de acetat de magneziu și de calciu, altul pe baza unei soluții realizate exclusiv din compuși naturali). Proiectul va sprijini confirmarea variabilelor (rezistența la îngheț-dezgheț, anotimpul, condițiile meteorologice, datele privind traficul) și parametrilor (concentrația, diluția etc.) optimi pentru determinarea agentului de coagulare a prafului cel mai potrivit pentru București. 
Informații de contact:pmbuc1@gmail.com

LIFE+ Natură (4 proiecte – 4,1 milioane EUR)
WOLFLIFE (Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea): Obiectivul global al proiectului este menținerea unei populații viabile de lupi în Munții Carpați. Zona vizată de proiect constă în partea centrală și de sud a Carpaților Orientali, care cuprinde 18 situri din rețeaua Natura 2000 în care lupii sunt protejați. Datele obținute în cursul proiectului vor constitui punctul de plecare pentru elaborarea unui plan de acțiune eficace pentru menținerea unei populații viabile de lupi. 
Informații de contact:vrancealife@yahoo.co.uk
LIFE+ReHabHu (Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara): Obiectivul proiectului este restabilirea unui statut de conservare favorabil pentru trei tipuri de habitat natural din munții Poiana Ruscă: pădurile de fag, de stejar-carpen și de Tilio-Acerion. Aceste habitate s-au degradat în principal din cauza exploatării la scară mare a resurselor minerale. 
Informații de contact:relatii.publice@apmhd.anpm.ro
LIFE FOR BEAR (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București): Obiectivul proiectului este protejarea întregii populații de urși din regiunea carpatică din România, care reprezintă aproximativ 35 % din numărul total al urșilor bruni din Europa. Aria vizată de proiect cuprinde aproximativ 30 % din suprafața totală a României, iar obiectivele principale ale proiectului sunt actualizarea planului de gestionare a populației de urși bruni din România, consolidarea statutului de conservare a speciilor și desfășurarea unor activități specifice pentru a reduce incidentele implicând oameni și urși. 
Informații de contact:ramon@icaswildlife.ro
LIFEPH8310SN2000CNB (Agenția pentru Protecția Mediului Timiș): Obiectivul principal al proiectului este conservarea habitatului de tip „peșteri care nu sunt deschise publicului” din parcul național situat în vestul României, precum și protejarea faunei care trăiește în acest habitat. Proiectul vizează în primul rând reabilitarea a 110 peșteri închise publicului care în prezent se află într-o stare de degradare și sunt poluate, conservarea a 14 specii de liliac și elaborarea de bune practici pentru gestionarea habitatului în cauză. 
Informații de contact: georgeta.titan@yahoo.com

LIFE + Informare și comunicare (1 proiect – 0,4 milioane EUR)
ECOTIC LIFE+ Caravan (Asociația ECOTIC): Acest proiect va sensibiliza opinia publică privind chestiunile de mediu legate de fabricarea și utilizarea echipamentelor electrice și electronice, precum și de gestionarea deșeurilor rezultate. De asemenea, proiectul vizează promovarea energiei verzi, punând un accent special pe gospodăriile și elevii din România. 
Informații de contact:dragos.calugaru@ecotic.ro

Pagini Utile

  1. Rezumatul tuturor noilor proiecte cu finanțare LIFE+, precum și adresele e-mail de contact pentru fiecare proiect, prezentate pe țări
  2. Informații cu privire la programul LIFE+
  3. Datele de contact ale autorităților naționale relevante


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european