Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
21.10.2012 - Nouă propunere a Comisiei de a reduce impactul producției de biocarburanți asupra climei
ED Targoviste Comisia a publicat o propunere vizând limitarea conversiei la nivel mondial a terenurilor în scopul producției de biocarburanți și amplificarea efectelor benefice produse asupra climei de biocarburanții folosiți în UE. Utilizarea biocarburanților obținuți din produse alimentare pentru îndeplinirea obiectivului de atingere a unei ponderi de 10% a energiei din surse regenerabile, obiectiv prevăzut de Directiva privind energia din surse regenerabile, va fi limitată la 5%. Acest lucru va stimula dezvoltarea biocarburanților alternativi, așa-numiți „de generația a doua”, obținuți din materii prime nealimentare, cum ar fi deșeurile sau paiele, care emit o cantitate substanțial mai mică de gaze cu efect de seră decât carburanții fosili și nu influențează direct producția mondială de alimente. Pentru prima dată, impactul estimat al conversiei la nivel mondial a terenurilor - schimbarea indirectă a destinației terenurilor (Indirect Land Use Change - ILUC) – va fi luat în considerare la evaluarea performanței biocarburanților în materie de emisii de gaze cu efect de seră.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „Această propunere va oferi noi stimulente în favoarea celor mai performanți biocarburanți. În viitor, biocarburanții vor genera cantități și mai mici de emisii de gaze cu efect de seră și vor reduce factura noastră de import de carburanți.”

Comisarul responsabil pentru combaterea schimbărilor climatice, Connie Hedegaard, a spus la rândul său: „Biocarburanții care ne pot ajuta să combatem schimbările climatice sunt categoric biocarburanții sustenabili. Trebuie să investim în biocarburanți care reduc efectiv emisiile și nu concurează cu alimentele. Bineînțeles, nu renunțăm complet la prima generație de biocarburanți, dar transmitem un semnal clar că sporirea în viitor a consumului de biocarburanți trebuie să se bazeze pe biocarburanții avansați. Orice altceva va deveni nesustenabil.”

Biocarburanții produși în mod sustenabil în cadrul unor procese eficiente reprezintă pentru mixul energetic al UE și, în special, pentru transporturi o alternativă la carburanții fosili, cu o intensitate redusă a carbonului. Biocarburanții sunt ușor de depozitat și de pus în folosință, au o mare densitate energetică și emit, în general, mult mai puține gaze cu efect de seră decât petrolul, gazele naturale sau cărbunii. Numai biocarburanții care îndeplinesc o serie de criterii de sustenabilitate sunt eligibili pentru ajutoare publice pe piața europeană.
Odată cu extinderea pieței biocarburanților a devenit clar că nu toți biocarburanții au același impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării terenurilor la nivel mondial. Studii științifice recente au arătat că atunci când se ia în considerare schimbarea indirectă a destinației terenurilor, de exemplu, când producția de biocarburanți provoacă deplasarea producției alimentare sau furajere către terenuri neagricole, cum ar fi pădurile, unii biocarburanți pot de fapt să adauge o cantitate de emisii de gaze cu efect de seră egală cu cea corespunzătoare carburanților fosili pe care îi înlocuiesc.

Din acest motiv, Comisia propune modificarea legislației actuale privind biocarburanții prin intermediul Directivei privind energia din surse regenerabile 1 și al Directivei privind calitatea carburanților2  și, în special:

  • majorarea pragului minim de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru instalațiile noi la 60%, în vederea creșterii eficienței proceselor de producție a biocarburanților, precum și a descurajării unor noi investiții în instalații cu performanțe scăzute în domeniul emisiilor de gaze cu efect de seră,
  • includerea factorilor aferenți schimbării indirecte a destinației terenurilor (ILUC) în raportarea de către furnizorii de carburanți și de către statele membre a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră datorată biocarburanților și biolichidelor;
  • limitarea până în 2020 la nivelul actual de consum (5%) a cantității de biocarburanți și biolichide provenind din culturi alimentare care poate fi contabilizată în direcția îndeplinirii obiectivului UE de atingere a unei ponderi de 10% a energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor până în 2020, menținând în același timp obiectivele globale privind energia regenerabilă și reducerea intensității carbonului;
  • furnizarea de stimulente de piață pentru biocarburanții care nu generează sau generează puține emisii datorate schimbării indirecte a destinației terenurilor, în special pentru biocarburanții de generația a doua sau a treia produși din materii prime care nu creează o cerere suplimentară de terenuri, inclusiv din alge, paie și diferite tipuri de deșeuri, deoarece aceștia vor contribui într-o măsură mai mare la îndeplinirea obiectivului de atingere a unei ponderi de 10% a energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor, prevăzut de Directiva privind energia din surse regenerabile.

Prin aceste noi măsuri, Comisia dorește să promoveze biocarburanții care contribuie la obținerea unor reduceri substanțiale ale emisiilor, nu se află în concurență directă cu produsele alimentare și sunt, în același timp, mai sustenabili. Deși prezenta propunere nu afectează posibilitatea statelor membre de a oferi stimulente financiare pentru biocarburanți, Comisia consideră că, în perioada de după 2020, ar trebui să se acorde sprijin financiar pentru biocarburanți numai dacă aceștia conduc la reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră și nu sunt obținuți din culturi alimentare sau furajere.
__________________________
1 : Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
2 : Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei

Context
Directiva din 2009 privind energia din surse regenerabile impune atingerea, până în 2020, a unei ponderi de 10% a energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor; Directiva privind calitatea carburanților stabilește pentru carburanții utilizați în sectorul transporturilor un obiectiv de reducere cu 6% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Se estimează că biocarburanții vor avea o contribuție semnificativă la îndeplinirea acestor obiective.
Pentru a evita eventuale efecte secundare negative, ambele directive impun criterii de sustenabilitate pe care biocarburanții și biolichidele trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi incluse în calculul care stabilește atingerea obiectivelor și a primi ajutoare.

Criteriile de sustenabilitate care sunt în prezent în vigoare pentru biocarburanți previn conversia directă a pădurilor, a zonelor umede și a zonelor cu o mare biodiversitate în scopul producției de biocarburanți. Conform acestor criterii, biocarburanții trebuie să emită cu cel puțin 35% mai puține gaze cu efect de seră decât carburanții fosili pe care îi înlocuiesc. Acest procent va crește la 50% în 2017.

Cu toate acestea, există riscul ca o parte din cererea suplimentară de biocarburanți să fie satisfăcută prin creșterea suprafețelor de teren destinate agriculturii în întreaga lume, ceea ce va conduce la o creștere indirectă a emisiilor datorate conversiei terenurilor. În consecință, Comisia a fost invitată să reexamineze impactul schimbării indirecte a destinației terenurilor (ILUC) asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și să propună măsuri legislative de reducere a acestui impact.

Pagini Utile

  • Link către propunere:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/documentation_en.htm

  • Mai multe informații despre biocarburanți – Schimbarea destinației terenurilor:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm

  • Mai multe informații despre Directiva privind energia din surse regenerabile - Obiectivul 2020:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

  • Mai multe informații despre Directiva privind calitatea carburanților:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european