Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
21.07.2023 - Energia regenerabilă și eficiența energetică: Comisia îndeamnă insistent România, Ungaria și Croația să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor pentru 2020
ED Targoviste

Comisia îndeamnă insistent România, Ungaria și Croația să prezinte rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor pentru 2020. 

 

La data de 14 iulie, Comisia Europeană a decis să trimită avize motivate Croației [INFR (2022) 2164], Ungariei [INFR (2022) 2165] și României [INFR (2022) 2166] pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice. În special, Comisia invită Croația să prezinte un raport complet cu privire la îndeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile în cadrul platformei electronice dedicate.

De asemenea, Comisia solicită Ungariei și României să prezinte rapoarte exhaustive cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 în materie de eficiență energetică. Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice stabilește cerința ca statele membre să prezinte Comisiei, până la 30 aprilie 2022, un raport cu privire la îndeplinirea obiectivelor lor de eficiență energetică pentru 2020, stabilite în Directiva 2012/27/UERO••• privind eficiența energetică. Regulamentul privind guvernanța mai prevedea ca, până la același termen, statele membre să raporteze în legătură cu obiectivele lor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2020, astfel cum se prevede în Directiva 2009/28/CERO••• privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.


În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere celor trei state membre. Până în prezent, în pofida progreselor parțiale, acestea nu au prezentat rapoarte complete, astfel cum se prevede în regulament. Aceste state membre au acum la dispoziție două luni pentru a remedia situația și pentru a se conforma pe deplin obligațiilor de raportare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european