Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
29.02.2012 - Mediu: ce părere aveți despre musafirii nepoftiți?
ED Targoviste

        Multe animale și plante au fost introduse într-un mediu străin, iar acum se înmulțesc atât de rapid, încât pun în pericol diversitatea biologică.  Introducerea anumitor specii „neindigene” precum roșiile sau cartofii s-a făcut de-a lungul timpului fără probleme. Multe alte specii însă, printre care gâsca canadiană, broasca-taur americană, troscotul japonez și alga Caulerpa se răspândesc în prezent în mediul nostru și pun în pericol fauna și flora locală, producând daune considerabile ecosistemelor și biodiversității. Astfel de cazuri de „specii străine invazive” pot pune în pericol și sănătatea publică, pot prejudicia culturile și animalele și pot avea consecințe economice grave. Comisia Europeană analizează mijloacele de soluționare a acestei probleme, inclusiv prin intermediul unui nou instrument legislativ specific, și a lansat o consultare online pentru a colecta opinii referitoare la soluțiile cele mai eficace. Rezultatele consultării vor fi utilizate pentru a elabora o propunere care va fi publicată ulterior în cursul acestui an.

        Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Prejudiciile aduse de speciile invazive capitalului nostru natural sunt estimate la circa 12 miliarde EUR anual. A venit momentul să găsim o strategie eficace pentru a contracara această amenințare din ce în ce mai gravă.”

        Până în prezent, în mediul european au fost identificate peste 11 000 de specii străine, iar 10-15 % dintre acestea au devenit invazive. Măsurile existente menite să le împiedice să intre pe teritoriul nostru și să se înmulțească sunt fragmentate și nu sunt suficiente pentru a diminua substanțial riscurile. Comisia încearcă, așadar, să remedieze această lacună cu ajutorul unei strategii bazate pe trei piloni care corespund strategiei propuse în Convenția ONU privind diversitatea biologică: în primul rând, prevenirea; apoi depistarea timpurie și reacția rapidă și, în ultimă instanță, eradicarea sau gestionarea prezenței speciilor invazive pentru a reduce la minimum efectele negative.

        Consultarea online urmărește să obțină opinii privind modul în care strategia se poate adapta la realitatea de pe teren și vizează aspecte precum eventualele restricții de comercializare, sistemele de etichetare, mecanismele de supraveghere, măsurile de eradicare și refacerea ecosistemelor afectate. Părțile interesate, inclusiv persoanele fizice, reprezentanții sectorului și ai consumatorilor, grupurile de interese, ONG-urile și autoritățile locale sunt invitate să își exprime opiniile în cadrul consultării până la 12 aprilie 2012.

Context

        Introducerea speciilor străine este rezultatul unor acțiuni deliberate sau accidentale ale oamenilor. În timp ce multe dintre speciile introduse aduc beneficii considerabile societății și economiei noastre, altele provoacă dezechilibre în cadrul ecosistemelor și se înmulțesc în moduri extrem de distructive. Țânțarii-tigru asiatici, de exemplu, care provoacă boala denga, intră pe teritoriul nostru sub formă de ouă hibernate fixate pe pneuri, iar organismele acvatice dăunătoare mediilor marine sunt introduse în general prin apa de balast a navelor. Având în vedere că schimburile comerciale și călătoriile sunt în creștere, se așteaptă ca și afluxul de specii străine să crească.

        Această problemă este considerată a doua amenințare gravă la adresa biodiversității, după dispariția habitatelor. Diversitatea biologică a planetei este în prezent supusă unor presiuni considerabile, adesea generate de activitatea oamenilor și agravate de schimbările climatice. Biodiversitatea stă la baza unui flux de bunuri și servicii asigurate de ecosistem (alimente, combustibil, fibre, calitatea aerului, debitul și calitatea apei, fertilitatea solului și ciclul substanțelor nutritive) și este esențială pentru calitatea vieții oamenilor. Cu toate acestea, la nivel mondial, circa două treimi din serviciile asigurate de ecosistem sunt în declin. În UE, acest declin se manifestă prin scăderea stocurilor de pește, degradarea extinsă a solului, pagube majore provocate de inundații și dispariția unor specii sălbatice.

Persoane de contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  • Puteți răspunde la chestionar la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm

  • Pentru alte informații despre speciile străine invazive puteți consulta:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european