Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.10.2009 - Comisia lansează competiția pentru capitalele verzi ale Europei din anii 2012 și 2013
ED Targoviste

        A început căutarea orașelor care vor deveni următoarele capitale verzi ale Europei. Prestigiosul premiu pentru capitalele verzi ale Europei se acordă orașelor care promovează cel mai intens un stil de viață urban cu impact minim asupra mediului. Anul acesta, orașele Stockholm și Hamburg au fost nominalizate ca prime câștigătoare ale titlului pentru 2010 și, respectiv, 2011. Acum s-a dat startul pentru identificarea orașelor pretendente la râvnitul titlu pentru anii 2012 și 2013. Scopul acestui premiu anual este de a ajuta orașele europene să devină mai atrăgătoare și mai sănătoase – „potrivite pentru viață”.

        Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a afirmat: „Autoritățile locale joacă un rol crucial în îmbunătățirea condițiilor de viață ale orășenilor”. Premiul Capitala verde a Europei inspiră orașele să își rezolve problemele de mediu și să amelioreze calitatea vieții cetățenilor prin înglobarea sistematică a aspectelor de mediu în planificarea urbană.”

Lansarea competiției pentru titlul Capitala verde a Europei din anii 2012 și 2013

        Toate orașele din Uniunea Europeană cu o populație mai mare de 200 000 de locuitori își pot depune candidatura pentru premiul Capitala verde a Europei 2012 și 2013. Se acceptă candidaturi de la toate cele 27 de state membre ale UE, de la țările candidate (Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) și Croația), precum și din partea țărilor din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

        Candidaturile vor fi evaluate pe baza a 11 criterii de mediu, inclusiv a contribuției locale la combaterea schimbărilor climatice, a producției și gestionării deșeurilor, a stării naturii și biodiversității, a calității transportului, aerului și apei.
Orașele se pot înscrie prin intermediul unui formular online. Termenul-limită pentru înscriere, atât pentru titlul din 2012, cât și pentru cel din 2013, este 1 februarie 2010. Câștigătorii vor fi anunțați în octombrie 2010.

        Juriul este format din reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Agenției Europene de Mediu și ai principalelor organizații de mediu europene și internaționale.

Orașe mai verzi

        În prezent, patru din cinci europeni trăiesc în zone urbane și calitatea vieții lor este direct influențată de starea mediului urban. Premiul Capitala verde a Europei a fost conceput ca o inițiativă de promovare și de recompensare a eforturilor, de stimulare a activităților ecologice ale orașelor și de prezentare și încurajare a schimbului de bune practici între orașele europene.
Premiul se acordă unui oraș care demonstrează constant că realizează standarde ridicate de mediu și care se angajează permanent în demersuri ambițioase, de îmbunătățire a calității mediului și de dezvoltare durabilă. Scopul este ca orașele câștigătoare să inspire alte orașe europene și să promoveze cele mai bune practici.

        Stockholmul și Hamburgul au înfruntat o concurență lăudabilă înainte de a fi desemnate primele orașe câștigătoare ale premiului Capitala verde a Europei în februarie anul acesta. Capitala suedeză va fi Capitala verde a Europei în 2010, urmată de Hamburg în 2011. Aceste două orașe au fost alese drept model pentru restul Europei pentru că au aplicat, pentru cetățenii lor, măsuri de îmbunătățire a mediului urban, printre care se numără și acțiuni ambițioase de reducere a poluării aerului, a congestiilor de trafic și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Context

        Capitala verde a Europei este rezultatul unei ini țiative luate de orașele care au o viziune ecologică. Conceptul a fost formulat inițial la Tallinn, în Estonia, la 15 mai 2006, la inițiativa domnului Jüri Ratas, fost primar al Tallinnului, la o întrunire în cadrul căreia 15 orașe europene și Asociația orașelor estoniene au semnat un memorandum de înțelegere comun privind înființarea acestui premiu. În prezent, premiul este sprijinit de mai mult de 40 de orașe, inclusiv 21 de capitale ale UE.

Informații suplimentare:
Citiți mai mult despre premiul Capitala verde a Europei la adresa:
www.europeangreencapital.eu
Website-ul Comisiei pe tema mediului urban:
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european