Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
13.11.2009 - Raportul privind progresele înregistrate arată că UE se află pe drumul cel bun în privinţa îndeplinirii sau chiar a depăşirii obiectivelor de reducere a emisiilor, stabilite în cadrul protocolului de la Kyoto
ED Targoviste

        Din raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate reiese că UE  se află pe drumul cel bun în privinţa respectării angajamentelor asumate în cadrul protocolului de la Kyoto în materie de reducere sau limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cele mai recente previziuni indică faptul că UE 15 îşi va îndeplini obiectivul de reducere cu 8% (a emisiilor de GES) asumat la Koto; 10 state membre din restul de 12 şi-au asumat în egală măsură angajamente individuale în temeiul protocolului. Se estimează că ele îşi vor reduce emisiile cu 6-8% faţă de nivelurile din anul de referinţă. Aceasta se va realiza prin intermediul unei combinaţii de politici şi măsuri deja aplicate, al achiziţionării de credite de emisii rezultate în urma unor proiecte realizate în ţări terţe, al achiziţionării de certificate şi credite de către participanţii la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) şi al activităţilor forestiere care favorizează absorbţia carbonului din atmosferă.

        Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Aceste proiecţii consolidează poziţia de prim rang a UE în cursa către îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate în vederea combaterii schimbărilor climatice.  Ele demonstrează că UE-15 este pe cale să îşi îndeplinească obiectivele pentru 2008-2012 stabilite în cadrul protocolului de la Kyoto. Odată cu adoptarea în 2009 a pachetului legislativ al UE privind clima şi energia, am instituit deja măsurile esenţiale pentru o reducere şi mai mare a emisiilor şi pentru atingerea, până în 2020, a unui nivel cu cel puţin 20% mai mic decât nivelurile din 1990. Nicio altă regiune a lumii nu a reuşit încă acest lucru. Dar o reducere cu 20% nu este suficientă pentru prevenirea unor schimbări climatice periculoase. Acesta este motivul pentru care UE s-a angajat să crească nivelul reducerii la 30%, cu condiţia ca şi alţi mari emitenţi să îşi aducă o contribuţie echitabilă la ambiţiosul acord la nivel global privind clima în cadrul conferinţei ONU din decembrie de la Copenhaga Este extrem de important ca partenerii noştri din lumea industrializată şi economiile emergente să acţioneze pe măsura responsabilităţilor ce le revin.”

Angajamentele de la Kyoto

        În cadrul protocolului de la Kyoto, cele 15 state care erau membre ale UE la data adoptării protocolului (UE-15) şi-au luat angajamentul de a-şi reduce emisiile colective de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 cu 8% sub nivelurile dintr-un an de referinţă ales (1990 în majoritatea cazurilor). Acest angajament comun a fost tradus în obiective de emisii diferenţiate la nivel naţional pentru fiecare stat membru al UE-15, al căror caracter obligatoriu este prevăzut de legislaţia europeană.

        Pentru emisiile din UE-27, nu a fost fixat niciun obiectiv comun. Zece din cele douăsprezece state membre care au aderat la UE în 2004 şi în 2007 şi-au luat angajamente individuale în cadrul protocolului, care vizează reducerea, până în 2008-2012, a emisiilor respectivelor state cu 6% sau, după caz, cu 8% faţă de nivelurile din anul de referinţă. Cipru şi Malta sunt singurele state care nu şi-au fixat niciun obiectiv în materie de emisii.

Estimări pentru UE-15 şi UE-27

        După cum s-a anunţat şi în luna mai (a se vedea IP/09/851), în 2007, ultimul an pentru care sunt disponibile date complete, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră în UE-15 a înregistrat o scădere cu 5,0% faţă de nivelurile din anul de referinţă. Acest rezultat a contrastat cu nivelul creşterii economice de peste 44% în aceeaşi perioadă. Pentru UE-27, reducerea emisiilor a atins în 2007 procentul de 12,5% în raport cu nivelurile din anul de referinţă.

        În plus, Agenţia Europeană de Mediu estimează că, în 2008, emisiile statelor membre UE-15 s-au redus şi mai mult, ajungând la un nivel cu 6,2% mai redus decât cel din anul de referinţă.  Pentru UE-27, se estimează că reducerea emisiilor a ajuns la 13,6% în raport cu nivelul din anul de referinţă.

        Raportul Comisiei privind progresele realizate[1], bazat pe ultimele previziuni[2] ale statelor membre, indică faptul că politicile şi măsurile existente – cele deja puse în aplicare – ar trebui să determine, în perioada de angajament 2008-2012, o scădere a emisiilor din UE-15 cu 6,9% faţă de nivelurile din anul de referinţă.

        Planurile a 10 dintre statele membre ale UE-15 de a achiziţiona credite rezultate în urma unor proiecte de reducere a emisiilor desfăşurate în ţări terţe prin intermediul celor trei mecanismele comerciale stabilite la Kyoto – comercializarea emisiilor la nivel internaţional, mecanismul de dezvoltare curată şi instrumentul comun de implementare – ar urma să aducă o reducere suplimentară de 2,2%. Acest procent ar putea să crească nivelul total de reducere la aproximativ 9,0%[3], conducând la depăşirea angajamentului UE asumat la Kyoto. Se aşteaptă ca achiziţionarea de certificate de emisii şi de credite de către operatorii EU ETS să genereze o reducere suplimentară de 1,4%.

        Activităţile de despădurire şi reîmpădurire prevăzute, în urma cărora se creează aşa-numitele „puţuri” biologice care absorb dioxidul de carbon din atmosferă, ar putea contribui cu încă 1,0% la această reducere.
Dacă politicile şi măsurile suplimentare aflate actualmente în discuţie sunt implementate pe deplin, s-ar putea obţine o reducere suplimentară de maximum 1,6%, care ar ridica pragul total de reducere la aproximativ 13,1%, creându-se astfel o marjă largă de siguranţă pentru realizarea obiectivului de reducere de 8%.

        Se estimează că toate cele zece state din UE-12 care au un obiectiv Kyoto îşi vor realiza sau chiar îşi vor depăşi angajamentele de la Kyoto.

        Incertitudinea actuală în privinţa duratei şi gravităţii recesiunii economice şi, implicit, a impactului acesteia asupra emisiilor ar putea determina o revizuire viitoare a estimărilor în momentul conturării contextului economic. În plus, există posibilitatea ca previziunile unor state membre să subestimeze reducerile viitoare de emisii, deoarece ele nu ţin încă seama de pachetul UE privind clima şi energia, adoptat anul acesta (a se vedea IP/09/628).

        Trebuie menţionat şi faptul că metodologia de estimare a efectului EU ETS necesită o îmbunătăţire.  Sunt necesare metodologii şi ipoteze robuste şi coerente pentru a realiza o proiecţie mai realistă a efectului EU ETS.
        Estimările referitoare la emisiile de GES trebuie luate în considerare din perspectiva reducerilor reale deja realizate, care au fost de -9% pentru UE-27 şi -4% pentru UE-15 în perioada 1990-2007. Prin urmare, este necesar ca pe viitor să aibă loc, în întreaga UE, o intensificare substanţială a eforturilor de reducere, dacă se doreşte realizarea de către aceasta a obiectivului de -20% sau -30% până în 2020.

[1]Progrese înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivelor protocolului de la Kyoto.Comunicare din partea Comisiei.COM(2009) 630.
[2]Pe baza compilării previziunilor Agenţiei Europene de Mediu.
[3]Valoare rotunjită.
Pentru detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/raport_schimbari_climatice_ro.htm

Pagini Utile
  • Textul complet al raportului privind progresele înregistrate este disponibil pe internet, la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

  • DG Mediu – pagina de start a capitolului schimbări climatice:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

  • Comunicat de presă al Agenţiei Europene de Mediu:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european