Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
28.01.2016 - Consultare publică - Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu
ED Targoviste

Termen-limită: 10 februarie 2016
Grup-țintă: Cetățeni și organizații interesate, autorități publice.

Obiectivul consultării este de a ajuta Comisia să valideze principii, precum cele de proporționalitate, accesibilitate sau relevanță, urmând a fi folosite pentru evaluarea cerințelor raportării de mediu. De asemenea, vor fi colectate opinii cu privire la conformitatea cerințelor de raportare cu aceste principii, precum și dovezi în ce privește neajunsurile, suprapunerile sau posibilele îmbunătățiri ce ar trebui examinate în procesul de evaluare.

Verificarea cerințelor de monitorizare și raportare din politica de mediu are ca scop asigurarea funcționării acestora în parametri adecvați, prin furnizarea de informații optime, la momentul potrivit și în mod eficient.
În urma consultării, este posibilă identificarea, ca fiind necesare, a unor informații suplimentare și, totodată, detectarea unor cerințe de raportare deja existente, care pot fi reduse ca importanță sau abordate într-un mod mai eficient.

Pentru asigurarea unui proces consultativ transparent, vor fi luate în considerare și incluse în raportul de sumar doar contribuțiile primite prin intermediul chestionarului on-line.
Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vor fi prelucrate contribuțiile și datele cu caracter personal.
Pentru asigurarea unui proces consultativ transparent, organizațiile sunt invitate să furnizeze informații relevante despre identitatea lor prin înscrierea în Registrul de transparență și respectarea Codului de conduită. Contribuțiile formulate de către organizațiile neînregistrate vor fi publicate separat.
Date de contact:
Comisia Europeană
Direcția Generală pentru Mediu
Unitatea D4 "Gestiune, Informare și Raportare"
Avenue de Beaulieu, nr. 9, B-1049 Bruxelles, Belgia
E-mail: ENV-D04@ec.europa.eu

Pagini Utile

 1. Pagina de internet dedicată consultării
 2. Chestionar on-line
 3. Orientări pentru o mai bună legiferare
 4. Cel de-al 7-lea program de acțiune pentru mediu
 5. Piața unică digitală 
 6. Directiva referitoare la accesul la informații (2004/4/EC) 
 7. INSPIRE - Platforma de infrastructură pentru informații spațiale
 8. Legislația de mediu în vigoare aflată sub incidența procedurii de verificare 
 9. Registrul de Transparență
 10. Cod de conduită pentru contribuții la consultările publice
 11. Declarația specifică de confidențialitate


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european