Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
02.09.2013 - Mediu: noul regulament privind produsele biocide ameliorează protecția sănătății umane și a mediului
ED Targoviste

Un nou regulament privind produsele biocide, care se aplică de la 1 septembrie, va crește semnificativ siguranța și va simplifica procedura de autorizare a produselor biocide utilizate și introduse pe piață în UE. Biocidele sunt produse chimice utilizate pentru eliminarea organismelor dăunătoare, cum ar fi paraziții și microorganismele nocive (cu alte cuvinte mucegaiuri și bacterii), și includ produsele insectifuge, dezinfectanții și substanțe chimice industriale cum ar fi vopselele antivegetative pentru nave și conservanții pentru materiale..

Noul regulament reprezintă o realizare majoră pentru piața internă, acesta făcând posibilă solicitarea unei autorizații valabile în întreaga UE pentru produsele biocide, care va permite reprezentanților sectorului de profil să își lanseze direct produsele pe piață în întreaga UE. Economiile totale pe care se estimează că le va realiza sectorul de profil prin această procedură mai simplă și mai eficientă de autorizare a produselor, de partajare a datelor și de îndeplinire a cerințelor privind datele se ridică la 2,7 miliarde EUR într-un interval de 10 ani.
Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Acest regulament reprezintă încă un pas prin care se garantează că în UE sunt puse la dispoziție pe piață numai produse sigure și autorizate. Societățile vor avea de câștigat de pe urma simplificării procedurilor de autorizare, asigurându-se în același timp un nivel ridicat de protecție a mediului pentru cetățeni.” De asemenea, noile dispoziții au ca rezultat reducerea numărului de teste pe animale deoarece prevăd obligativitatea partajării datelor și încurajează o abordare mai flexibilă și mai inteligentă a testării. O platformă informatică special creată (denumită „Registrul produselor biocide”), folosită în prezent pentru depunerea cererilor și pentru înregistrarea deciziilor, va fi de acum utilizată și pentru difuzarea de informații către public.

Noul regulament va reprezenta, de asemenea, primul text legislativ în care este integrată noua definiție dată de Comisie nanomaterialelor.
În conformitate cu acest regulament, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) va acorda sprijin științific și tehnic Comisiei și statelor membre. Printre atribuțiile agenției se numără emiterea de avize privind aprobarea substanțelor active și autorizarea produselor biocide la nivelul Uniunii. Se așteaptă ca numărul total de avize emise de ECHA să crească de la 80 în 2014 la 300 în 2020.

Context
Directiva 98/8/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive a fost adoptată în 1998. Potrivit acestei directive, statele membre aveau obligația de a transpune normele respective în legislația lor națională până la 14 mai 2000. Directiva privind produsele biodestructive vizează armonizarea pieței europene a produselor biocide și a substanțelor active ale acestora. În același timp, aceasta vizează asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru oameni, animale și mediu.
Noul Regulament privind produsele biocide (UE) nr. 528/2012 a fost adoptat la 22 mai 2012 și se aplică de la 1 septembrie 2013. Acesta abrogă și înlocuiește directiva anterioară.

De la adoptarea acestui act, Comisia Europeană a adoptat numeroase măsuri de punere în aplicare, destinate să permită o aplicare corespunzătoare a regulamentului.

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  1. Pagina de internet a Comisiei privind produsele biocide

  2. Pagina de internet a ECHA privind produsele biocide


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european