Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.06.2011 - Eficienţă energetică pentru Europa
ED Targoviste

        Noile măsuri ar trebui să stimuleze economia de energie şi să contribuie la îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului energetic cu 20% până în 2020.

        Strategia UE de combatere a schimbărilor climatice este structurată în jurul a trei obiective care trebuie atinse până în 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, obţinerea a 20% din necesarul de energie din surse regenerabile şi reducerea consumului de energie cu 20%.

        Deşi lucrurile evoluează conform planului în cazul primelor două obiective, nu acelaşi lucru se poate spune despre reducerea consumului energetic. Dacă nu se iau măsuri, consumul de energie se va reduce doar cu 10%. Pentru a recâştiga terenul pierdut, Comisia propune măsuri obligatorii de îmbunătăţire a eficienţei energetice .

Planurile de eficientizare energetică

        Propunerile includ cerinţa ca toate ţările să elaboreze planuri de reducere a consumului energetic.

        Furnizorii de energie vor fi invitaţi să-şi încurajeze clienţii să facă economie de energie, urmând ca volumul vânzărilor să se reducă anual cu 1,5%.

        De exemplu, ar putea să-i ajute pe proprietarii de locuinţe să îmbunătăţească eficienţa sistemelor de încălzire, să monteze geamuri duble şi să izoleze acoperişurile.

        Guvernele ar putea propune modalităţi alternative prin care s-ar putea obţine aceleaşi rezultate, cum ar fi programe de finanţare sau acorduri voluntare cu furnizorii.

Alte măsuri impun:

  • guvernelor reducerea anuală a consumului de energie prin renovarea a cel puţin 3% din clădirile instituţiilor publice şi respectarea criteriului eficienţei energetice la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor
  • consumatorilor să li se ofere gratuit mai multe informaţii despre consumul propriu de energie, care să le permită o mai bună gestionare a acestuia
  • întreprinderilor mari să se supună unor audituri care să identifice modalităţi de reducere a consumului. Întreprinderile mai mici vor fi stimulate să procedeze la fel
  • autorităţilor naţionale de reglementare să ia în considerare criteriul eficienţei energetice, în special când aprobă taxele de reţea.

        Guvernele vor trebui să monitorizeze şi eficienţa noilor centrale electrice şi să promoveze recuperarea căldurii reziduale.

Etapele următoare

        Guvernele statelor membre trebuie să aprobe aceste măsuri, care vor face parte integrantă din viziunea pe termen lung menită să transforme Europa într-o economie cu emisii scăzute de CO2, dar în egală măsură competitivă.

        În 2014, Comisia va evalua dacă UE a recuperat handicapul şi dacă va putea să îndeplinească obiectivul de reducere a consumului energetic cu 20%. La nevoie, va înainta o nouă propunere care să stabilească obiective obligatorii la nivel naţional.
Mai multe informaţii despre schimbările climatice şi îmbunătăţirea eficienţei energetice


Related Links


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european