Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
10.10.2012 - Politici climatice: Comisia se aliază cu întreprinderile, cu grupările ecologiste și cu universitățile pentru a promova soluții la problemele climatice
ED Targoviste
      În Europa există numeroase exemple de soluții climatice inteligente și inovatoare care reduc poluarea cu CO2 și îmbunătățesc totodată calitatea vieții oamenilor. De exemplu, în gara centrală din Stockholm se convertește căldura corporală a navetiștilor în energie termică pentru o clădire de birouri din apropiere, reducându-se atât emisiile, cât și factura la energie cu 20-25%. În Danemarca,  datorită energiei solare, școala Gedved din Horsens economisește de 30 000 EUR pe an la factura de energie. Banii economisiți se cheltuiesc pentru îmbunătățirea educației.

      Astfel de soluții fără perdanți, care îmbină economiile bănești, economia de timp și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stau la baza campaniei de comunicare lansate de comisarul Hedegaard la sediul primăriei Londrei.

      „Avem de ales întrea ACȚIONA pornind de la cunoștințele pe care le deținem despre schimbările climaticeși a sta deoparte asistând la înrăutățirea situației.Ambele opțiuni costă bani.De ce să nu creăm o lume care ne place, cu o climă care ne place – până nu este încă prea târziu?Prin intermediul acestei campanii urmărim să focalizăm dezbaterea asupra soluțiilor potențiale și să și aflăm ce anume ne împiedică să le aplicăm”, a afirmat Connie Hedegaard.

      Axată pe un site internet care va fi disponibil în curând în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE, campania este concepută ca o platformă de participare unde persoanele, întreprinderile și grupările locale vor putea să încarce, să promoveze și să dezbată soluții pentru reducerea emisiilor de carbon și să participe la un concurs paneuropean al cărui scop este identificarea celei mai bune și originale dintre aceste soluții.

      Parteneriatele cu organizații similare reprezintă o parte centrală a campaniei. Mai mult de 70 de organizații, printre care se numără asociații de întreprinderi, universități, organizații neguvernamentale și instituții guvernamentale, sunt deja parteneri de campanie confirmați. Se are în vedere înscrierea mai multor parteneri pe măsură ce campania evoluează.

      La evenimentul de lansare „Viziuni pentru o lume care vă place”, partenerii de campanie și cetățenii s-au alăturat comisarului Hedegaard, secretarului de stat pentru energie și schimbări climatice din Regatul Unit,  ED Davey, și altor vorbitori pentru a da semnalul de începere a dezbaterii. Discuțiile sunt transmise în direct pe pagina de Facebook a campaniei. Contribuțiile pot fi adăugate pe Twitter.

      În perioada 2012-2013, se pregătesc și alte evenimente în mai multe state membre, inclusiv în Bulgaria, Italia, Polonia și Portugalia.

Context

      Campania se va desfășura până la sfârșitul anului 2013 și urmărește să valorifice soluțiile rentabile existente pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050.

      Aceasta reprezintă o continuare a comunicării Comisiei din martie 2011, intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon”, care stabilește modalitățile de realizare a unor reduceri drastice, dar rentabile ale emisiilor în principalele sectoare economice.  Din foaia de parcurs reiese că realizarea unei economii cu emisii reduse de carbon va spori investițiile în tehnologii și în infrastructuri ecologice precum rețelele electrice inteligente și va determina reducerea substanțială a prețului importurilor de petrol și gaz.

      Pe termen mediu, până în 2020, UE vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, îmbunătățirea eficienței energetice cu 20% și creșterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic. În prezent, emisiile UE sunt mai mari cu 17% față de nivelurile din 1990.

Informații suplimentare

      Evenimentul de lansare de luni se transmite în direct pe pagina de Facebook a campaniei la adresa www.facebook.com/EUClimateAction. Se poate participa la discuții pe Twitter la #worldulike.
Site-ul internet al campaniei: http://world-you-like.europa.eu/.Informațiile de presă și fotografiile sunt disponibile pe site.

      Lista proiectelor europene: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories

      Pentru mai multe informații cu privire la foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii reduse de carbon până în 2050, a se vedea site-ul internet al Direcției Generală Politici Climatice, la adresahttp://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

Contact:
Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)

Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european