Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
24.11.2019 - Acord privind bugetul UE pentru 2020: combaterea schimbărilor climatice și concretizarea altor priorități ale UE
ED Targoviste

În data de 19 noiembrie, cele trei instituții ale UE au convenit asupra bugetului UE pentru 2020. Acest lucru îi va permite UE să își concentreze resursele asupra priorităților care contează pentru cetățeni: schimbările climatice, locurile de muncă, tinerii, securitatea și solidaritatea în UE.

Bugetul pentru anul următor va pregăti, de asemenea, tranziția către următorul ciclu bugetar, întrucât va fi cel de al șaptelea și ultimul din cadrul actualului ciclu bugetar pe termen lung pentru perioada 2014-2020.

Günther H. Oettinger, comisarul european pentru buget și resurse umane, a declarat: „Bugetul UE pentru 2020 se axează pe continuitate – este ultimul din actualul buget pe termen lung și ultimul propus și negociat de Comisia Juncker. Acest buget va aloca resursele către domeniile în care este nevoie de acestea. Va contribui la crearea de locuri de muncă, la combaterea schimbărilor climatice și la stimularea investițiilor în întreaga Europă. Va investi în tineri și în transformarea Europei într-un spațiu mai sigur. Toate aceste priorități se regăsesc, de asemenea, în propunerea Comisiei privind bugetul UE pe termen lung după 2020. Ar trebui să ne concentrăm în prezent asupra adoptării la timp a următorului buget pe termen lung, astfel încât să putem oferi certitudine și stabilitate beneficiarilor noștri și să putem crea în continuare o valoare adăugată europeană pentru toți.”

Bugetul UE pentru 2020 este stabilit la 168,69 miliarde EUR în credite de angajament (fonduri care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an) și la 153,57 miliarde EUR în credite de plată (fonduri care urmează să fie plătite). Câteva elemente-cheie privind bugetul:

  • 21 % din bugetul total va fi alocat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice. De exemplu, programul LIFE pentru mediu și combaterea schimbărilor climatice va primi 589,6 milioane EUR (cu 5,6 % mai mult comparativ cu 2019). Programul Orizont 2020, care, în mod tradițional, are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor climatice, va primi 13,49 miliarde EUR (cu 8,8 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta „Energie” a Mecanismului pentru interconectarea Europei - care investește în dezvoltarea la scară largă a surselor regenerabile, în modernizarea infrastructurii existente de transport al energiei și în dezvoltarea de noi infrastructuri - va primi 1,28 miliarde EUR (cu 35 % mai mult comparativ cu 2019). Componenta „Transporturi” a Mecanismului pentru interconectarea Europei va fi sprijinită prin alocarea sumei de 2,58 miliarde EUR.
  • Aproape jumătate din fonduri – 83,93 miliarde EUR în credite de angajament (cu 4,1 % mai mult comparativ cu 2019) – vor contribui la sporirea competitivității economiei noastre. Din această sumă, 58,65 miliarde EUR (cu 2,5 % mai mult comparativ cu 2019) vor contribui la reducerea decalajelor economice atât la nivel național, cât și între statele membre, stimulând creșterea economică, crearea de locuri de muncă și promovând convergența prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).
  • Galileo, sistemul global de navigație prin satelit al Uniunii Europene, va fi sprijinit cu 1,2 miliarde EUR (cu 74,7 % mai mult comparativ cu 2019) pentru a-și extinde penetrarea pe piață la nivel mondial, astfel încât să ajungă la 1,2 miliarde de utilizatori până la sfârșitul anului 2020.
  • Suma de 255 de milioane EUR va fi alocată măsurilor menite să stimuleze colaborarea dintre întreprinderile europene în vederea dezvoltării de produse și tehnologii de apărare în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării.
  • Tinerii vor beneficia de sprijin prin intermediul mai multor programe: 2,89 miliarde EUR vor fi alocate educației, prin intermediul programului Erasmus+ (cu 3,6 % mai mult comparativ cu 2019). Corpul european de solidaritate, care va beneficia de 166,1 milioane EUR (cu 15,9 % mai mult comparativ cu 2019), va oferi șansa desfășurării de activități de voluntariat sau a implicării în proiecte la nivel național sau în străinătate.
  • Fermierii europeni vor beneficia de 58,12 miliarde EUR.
  • Securitatea și gestionarea migrației vor beneficia în continuare de sprijin. De exemplu, 2,36 miliarde EUR vor fi alocate Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și agențiilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu [Europol, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), EASO, eu-LISA].

Acordul se bazează pe ipoteza conform căreia Regatul Unit va continua și după retragerea sa din Uniunea Europeană, până la 31 ianuarie 2020 cel târziu, să contribuie și să participe la execuția bugetului UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Context

În fiecare an, de obicei la sfârșitul primăverii, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE pentru următorul exercițiu financiar. În acest an, Comisia și-a prezentat propunerea inițială la 5 iunie 2019.

Pe baza acestei propuneri, Parlamentul European și Consiliul adoptă, fiecare, o poziție. În acest an, Consiliul și-a adoptat poziția în mod oficial la 3 septembrie 2019, iar Parlamentul European a votat asupra propriei poziții în plen la 23 octombrie 2019.

Diferențele dintre pozițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu sunt abordate în cadrul unui proces de negociere, numit „procedura de conciliere”. În acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a desfășurat în perioada 29 octombrie-18 noiembrie 2019.

Negocierile sunt conduse de un comitet de conciliere special convocat în acest scop, în cadrul căruia Parlamentul European și Consiliul trimit, fiecare, câte 28 de reprezentanți. Din partea Parlamentului European, negocierile au fost conduse de dl. Johan Van Overtveldt, președintele Comisiei pentru bugete, de dna Monika Hohlmeier și de dna Eider Gardiazabal Rubial, raportori ai bugetului pentru 2020. Din partea Consiliului, negociatorul-șef a fost Kimmo Tiilikainen, secretar de stat în cadrul Ministerului de Finanțe din Finlanda, țara care deține în prezent președinția prin rotație a Consiliului. Comisia Europeană, care joacă rolul important de mediator imparțial, a fost reprezentată de Günther H. Oettinger, comisarul responsabil de buget, cu sprijinul unor experți din cadrul Direcției Generale Buget.

În acest an, negocierile pentru bugetul 2020 au avut loc în paralel cu negocierile privind următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027. Acestea au început după ce Comisia a prezentat, la 2 mai 2018, o propunere privind un buget echitabil, echilibrat și modern care să transpună în realitate prioritățile Europei, astfel cum au fost stabilite de președintele Juncker în discursurile sale privind starea Uniunii și astfel cum au fost convenite de liderii UE la Bratislava, în 2016, și la Roma, în 2017. Propunerea de buget pe termen lung a fost urmată imediat de propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care fac parte din viitorul buget pe termen lung, inclusiv cel privind politica de coeziune. De atunci, Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu președințiile prin rotație ale Consiliului și cu Parlamentul European, astfel încât negocierile să avanseze în vederea ajungerii la un acord în timp util. Comisia este convinsă că un acord rapid este esențial, pentru sutele de mii de studenți, fermieri și cercetători din întreaga Europă, precum și pentru toți ceilalți beneficiari ai bugetului UE.

Etapele următoare

Pentru a pecetlui compromisul la care s-a ajuns astăzi, cele două instituții - Parlamentul European și Consiliul - trebuie să aprobe în mod oficial textul în termen de 14 zile.

Informații suplimentare

Bugetul UE pentru 2020: propunerea Comisiei se concentrează asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a securității (5 iunie 2019)

Proiectul de buget al UE pentru 2020 – Întrebări și răspunsuri (5 iunie 2019)

Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: momentul luării deciziilor (9 octombrie 2019)

Propunerea Comisiei privind următorul buget pe termen lung al UE

Bugetul UE pe scurt

Persoane de contact pentru presă

Mina ANDREEVA

Telefon +32 2 299 13 82

Adresă mina.andreeva@ec.europa.eu

Andreana STANKOVA

Telefon + 32 2 295 78 57

Adresă andreana.stankova@ec.europa.eu


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european