Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
18.02.2012 - Mediu: evaluarea impactului asupra mediului este acum mai uşor de utilizat
ED Targoviste

        Pentru a ajuta autorităţile statelor membre şi dezvoltatorii să gestioneze cu mai multă uşurinţă consecinţele pe care proiectele de construcţie le au asupra mediului, Comisia a reunit toată legislaţia UE existentă care reglementează evaluarea impactului asupra mediului. Directiva iniţială privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia au fost reunite pentru a crea o versiune mai compactă, clar tradusă şi mai uşor de folosit, care intră în vigoare astăzi.

        Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Directiva EIA este un instrument important pentru abordarea aspectelor de mediu în cadrul elaborării proiectelor de construcţie. Modificările vizează simplificarea formatului directivei, făcând-o mai clară din punct de vedere juridic, mai accesibilă şi mai uşor de aplicat. Această iniţiativă face parte din revizuirea Directivei EIA, un proces care a început în 2010 şi are drept obiectiv creşterea eficienţei directivei în ceea ce priveşte protecţia mediului, reducând în acelaşi timp sarcina administrativă.”

        Această „codificare” face parte dintr-un efort continuu de simplificare a mediului de reglementare al UE. Aceasta înseamnă că Directiva EIA şi toate modificările ulterioare ale acesteia constituie în prezent un singur act legislativ transparent şi lizibil, fără nicio modificare a dispoziţiilor sale iniţiale. Ca şi legislaţia existentă, versiunea codificată a fost tradusă în toate limbile oficiale ale UE. Traducerile noilor versiuni au fost de asemenea revizuite, pentru a se elimina orice incertitudini cauzate de formulări neclare sau de erori lingvistice.

        Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva EIA codificată la 13 decembrie 2011, iar textul acesteia a fost publicat la 28 ianuarie 2012 ca Directiva 2011/92/UE.

        Evaluarea de mediu este o procedură care asigură faptul că impactul pe care proiectele de construcţie – de exemplu baraje, autostrăzi, aeroporturi, fabrici şi proiecte energetice – îl au asupra mediului sunt evaluate şi luate în considerare înainte ca autoritatea competentă  a statului membru în cauză să formuleze o decizie cu privire la aprobarea proiectului. Principiile comune pentru evaluarea de mediu a proiectelor publice şi private individuale au fost definite iniţial în Directiva EIA din 1985 şi modificate în 1997, 2003 şi 2009.

Etapele următoare

        Procesul de revizuire a Directivei EIA se va încheia în cursul anului 2012, atunci când Comisia îşi va prezenta propunerea privind revizuirea directivei codificate. Viitoarele modificări se vor concentra mai degrabă asupra conţinutului directivei, decât asupra formatului acesteia.

Context

        Obiectivul Directivei EIA este de a asigura faptul că proiectele care pot avea un efect semnificativ asupra mediului sunt evaluate în mod adecvat înainte de a fi aprobate. Prin urmare, înainte de luarea oricărei decizii de a permite realizarea unui astfel de proiect, posibilele sale efecte asupra mediului sunt identificate şi evaluate. Dezvoltatorii pot modifica apoi proiectele pentru a reduce la minimum impactul lor negativ, înainte ca acesta să se producă efectiv, sau autorităţile competente pot include în aprobarea proiectului măsuri de atenuare.

        Directiva asigură o participare de timpuriu a publicului la procedurile de adoptare a deciziilor legate de mediu. În cursul perioadei de evaluare a proiectului, membrii publicului interesat trebuie să fie informaţi şi să poată face observaţii cu privire la propunerile dezvoltatorilor, permiţând astfel autorităţilor competente şi dezvoltatorilor să ia decizii în cunoştinţă de cauză.

Persoane de contact:
Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren  (+32 2 299 18 30) Pagini Utile
  • Textul codificat al Directivei EIA este disponibil la adresa:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:ro:HTML

  • Mai multe informaţii despre Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului:

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european