Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
28.07.2016 - Economie cu emisii scăzute de carbon
ED Targoviste

Comisia Europeană a propus miercuri, 20 iulie, măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de carbon în toate sectoarele economiei europene. Propunerile includ obiective anuale obligatorii privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, pentru toate statele membre, precum și o strategie de mobilitate cu emisii scăzute.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele UE responsabil pentru Uniunea energetică, a declarat: „Promisiunea Uniunii energetice este pe cale să se realizeze. Prin reforma schemei de comercializare a certificatelor de emisii propusă anul trecut și prin această propunere referitoare la obiectivele pentru statele membre în materie de emisii de gaze cu efect de seră, consacrăm în legislație cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și, totodată, ancorăm ferm sistemul nostru de transporturi pe traiectoria către zero emisii. Pachetul prezentat demonstrează faptul că ne mobilizăm toate politicile pentru a construi economia competitivă, circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe care am promis-o în Strategia privind Uniunea energetică.”

Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediului. Sunt vizate toate statele membre, lor revenindu-le însă responsabilitatea de a decide asupra manierei de punere în aplicare a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor convenite pentru 2030.
În intervalul prevăzut, România trebuie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu doar 2%. Ea beneficiază și de o marjă de flexibilitate de 1,7% în ce privește îndeplinirea prevederilor regulamentului de partajare a eforturilor, aplicabilă în sectorul exploatării terenurilor.

Context
În octombrie 2014, șefii de stat sau de guvern din UE au stabilit un obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii interne cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990, în toate sectoarele economiei.
Propunerile formulate se înscriu în contextul Uniunii energetice și al unei politici orientate spre viitor privind schimbările climatice. Împreună cu propunerea de anul trecut de revizuire a schemei UE de comercializare a emisiilor (EU ETS), ele  răspund angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Comisia intenționează să prezinte, până la sfârșitul anului, noi inițiative și în domeniul surselor regenerabile de energie, al eficienței energetice și al pieței interne a energiei.

Persoane de contact pentru presă:
Anna-Kaisa ITKONEN (+32 2 29 56186)
Nicole BOCKSTALLER (+32 2 295 25 89)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european