Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
27.03.2013 - Comisia ia măsuri privind clima și energia, în perspectiva anului 2030
ED TargovisteComisia Europeană a făcut primul pas spre dezvoltarea unui cadru de politică al UE pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în cel al energiei. Comisia a adoptat o carte verde care lansează o consultare publică privind conținutul cadrului pentru 2030. De asemenea, Comisia a publicat o comunicare consultativă privind viitorul captării și stocării dioxidului de carbon (CSC) în Europa, scopul fiind inițierea unei dezbateri privind opțiunile disponibile pentru asigurarea dezvoltării oportune a acestei tehnologii. În sfârșit, Comisia a adoptat un raport de evaluare a progresului statelor membre spre îndeplinirea obiectivelor lor pentru 2020 privind energia din surse regenerabile, precum și rapoarte privind sustenabilitatea biocombustibililor și a biolichidelor consumate în UE.

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „Trebuie să ne definim cât mai curând posibil cadrul de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în cel al energiei, pentru a asigura investițiile corespunzătoare care ne vor oferi creștere economică sustenabilă, prețuri la energie competitive și accesibile, precum și o securitate energetică sporită. Noul cadru trebuie să țină cont de consecințele crizei economice, dar trebuie să fie și suficient de ambițios pentru a duce la îndeplinirea obiectivului necesar pe termen lung, de reducere a emisiilor cu 80-95% până în 2050.”


Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Dependența Europei de combustibilii fosili importați crește de la an la an, ceea ce înseamnă facturi la energie prea mari pentru europeni. Nu este prea înțelept. Evident, nu este înțelept nici pentru climă și nici pentru economia și competitivitatea noastră. Iată de ce am decis că, în Europa anului 2050, dorim să avem o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon. Avem obiective pentru 2020, dar, pentru majoritatea investitorilor, acest termen este foarte apropiat. Este momentul să stabilim obiectivele pentru 2030. Cu cât mai curând facem asta, cu atât le oferim mai multă siguranță companiilor noastre și investitorilor noștri. Și cu cât sunt mai ambițioase aceste obiective, cu atât mai bine pentru climă.”

Cartea verde privind cadrul de politică pentru 2030
Cartea verde lansează o serie de întrebări, printre care:

  1. Ce fel de obiective legate de climă și energie ar trebui să stabilim pentru 2030, de ce natură și la ce nivel?
  2. Cum se poate asigura coerența între diversele instrumente de politică?
  3. Care este cea mai bună modalitate prin care sistemul energetic poate contribui la competitivitatea UE?
  4. Cum pot fi luate în considerare capacitățile diferite de a acționa ale statelor membre?

Consultarea se va încheia la 2 iulie. Intenția Comisiei este aceea de a prezenta, până la sfârșitul acestui an, cadrul de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în cel al energiei, bazat pe opiniile exprimate de statele membre, de instituțiile UE și de părțile interesate.
Claritatea în aceste domenii va oferi certitudine investitorilor și va stimula inovarea și cererea de tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, sprijinind astfel progresul spre construirea unei economii europene mai competitive, mai sustenabile și mai sigure din punct de vedere energetic. Cadrul pentru 2030 se va baza pe experiența dobândită și pe lecțiile învățate grație cadrului pentru 2020 și va identifica aspectele care pot fi îmbunătățite. Făcând acest lucru, vom ține seama de schimbările survenite ulterior cadrului pentru 2020, de exemplu de schimbările din sistemul energetic și din economie, precum și de evoluțiile internaționale.

Captarea și stocarea dioxidului de carbon
Comunicarea consultativă publicată identifică barierele care au împiedicat dezvoltarea CSC în ritmul prevăzut în 2007. De exemplu, date fiind prețurile din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, cu mult mai scăzute decât cele preconizate inițial, operatorii economici nu au motive să investească în CSC.
Comunicarea pune în discuție opțiunile pentru a promova mai intens demonstrarea oportună și implementarea timpurie a CSC și invită la contribuții privind rolul CSC în Europa. Răspunsurile oferite în cadrul consultării vor fi utilizate la elaborarea de către Comisie a cadrului de politică pentru 2030.

Energia din surse regenerabile
Raportul intermediar privind energia din surse regenerabile (SRE) arată că actualul cadru de politică, format din obiective cu caracter obligatoriu privind energia din surse regenerabile, a determinat dezvoltarea accentuată a acestui sector până în 2010, ponderea SRE fiind de 12,7 % în UE. Pentru ca progresul să continue, iar obiectivele să fie îndeplinite în 2020, vor fi necesare eforturi sporite. Trebuie depuse eforturi mai ales în ceea ce privește oferirea de certitudine investitorilor, reducerea sarcinii administrative și sporirea clarității în procesul de planificare.

Persoane de contact:
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)
Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)
Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Pagini Utile

  1. Pagina de internet dedicată cărții verzi și consultării

 MEMO/13/275
 Pagina de internet dedicată comunicării și consultării privind captarea și stocarea dioxidului de carbon

  1. MEMO/13/276

 Raportul SRE
 MEMO/13/277


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european