Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
10.04.2013 - Mediu: sprijinirea întreprinderilor și a consumatorilor pentru a se descurca în labirintul ecologic
ED Targoviste

Comisia Europeană propune metode cu aplicabilitate în întreaga UE pentru a măsura performanța de mediu a produselor și a organizațiilor și încurajează statele membre și sectorul privat să le adopte. Astăzi, întreprinderile care doresc să evidențieze performanța de mediu a produselor lor se confruntă cu numeroase obstacole. Ele au de ales dintre mai multe metode promovate de guverne și de inițiative private, sunt deseori obligate să suporte costuri multiple pentru a furniza informații referitoare la impactul asupra mediului și se confruntă cu neîncrederea consumatorilor care sunt derutați de prea multe etichete conținând informații care fac dificilă compararea produselor. Conform ultimului sondaj Eurobarometru referitor la produsele ecologice, 48 % dintre consumatorii europeni sunt derutați de fluxul de informații pe care le primesc referitoare la impactul asupra mediului. Mai multe federații industriale au lansat îndemnuri de a se aplica o metodă paneuropeană, bazată pe evaluări științifice și pe analize ale ciclului de viață realizate în întreaga UE. Ele au exprimat temerea că existența mai multor inițiative la nivelul statelor membre ar fi în contradicție cu principiile pieței unice, derutând consumatorii și crescând costurile pentru industrie. Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Pentru a stimula creșterea durabilă, trebuie să ne asigurăm că produsele realizate prin cea mai eficientă utilizare a resurselor și care au cel mai favorabil impact asupra mediului sunt cunoscute și ușor de recunoscut. Oferind consumatorilor informații fiabile și comparabile despre impacturile asupra mediului și despre caracteristicile produselor și organizațiilor, le oferim posibilitatea să aleagă. Iar ajutând întreprinderile să își uniformizeze metodele, le reducem costurile și sarcinile administrative.” Propunerea Comisiei, o Comunicare privind crearea pieței unice pentru produse ecologice și o Recomandare privind utilizarea metodelor, ar trebui să ofere informații referitoare la impactul asupra mediului comparabile și fiabile, sporind încrederea consumatorilor, a partenerilor comerciali, a investitorilor și a altor părți interesate din rândul întreprinderilor.

Propunerea

  • prezintă două metode de a măsura performanța de mediu de-a lungul întregului ciclu de viață, amprenta de mediu a produselor (AMP) și amprenta de mediu a organizațiilor (AMO);
  • recomandă statelor membre, întreprinderilor, organizațiilor private și comunității financiare utilizarea voluntară a acestor metode;
  • anunță o perioadă de testare de trei ani pentru a elabora norme specifice produselor și sectoarelor prin intermediul unui proces care implică multipli factori interesați, inclusiv posibilitatea pentru organizații de a evalua și alte metode;
  • conține principii pentru comunicarea performanței de mediu, cum ar fi transparența, fiabilitatea, integralitatea, comparabilitatea și claritatea;
  • sprijină eforturile internaționale în direcția unei mai bune cooperări în ceea ce privește elaborarea de metodologii și disponibilitatea datelor.

Etapele următoare
Se preconizează ca perioada de testare de trei ani să fie lansată la scurt timp după adoptarea comunicării. Comisia va publica un anunț de recrutare de voluntari pe site-urile dedicate amprentei de mediu a produselor (AMP) și amprentei de mediu a organizațiilor(AMO), invitând întreprinderile, organizațiile din industrie și ale altor părți interesate din UE și din afara acesteia să participe la elaborarea de norme specifice produselor si sectoarelor.

a doua etapă se va baza pe o evaluare amănunțită a rezultatelor testelor cu durată de trei ani și a acțiunilor suplimentare desfășurate ca urmare a comunicării și a recomandării. Pe baza acestei evaluări, Comisia va decide cu privire la aplicarea ulterioară a politicii în materie de metode AMP și AMO.

Context
Aceste acțiuni contribuie la implementarea Foii de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, în special a secțiunii referitoare la consumul și producția durabile. Acțiunile prevăzute au inclus instituirea unei abordări metodologice comune bazate pe evaluarea ciclului de viață, care să permită statelor membre și sectorului privat să evalueze, să afișeze și să compare performanța de mediu a produselor, a serviciilor și a întreprinderilor, precum și să furnizeze informații mai bune despre amprenta de mediu a produselor.

Piața unică pentru produse ecologice a fost anunțată ca fiind o acțiune-cheie în Actul privind piața unică1 din 2011 și în comunicarea actualizată din 20122 privind politica industrială.
Metodele referitoare la amprenta de mediu a produselor și la amprenta de mediu a organizațiilor au fost elaborate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Ele sunt bazate pe evaluarea ciclului de viață, prin urmare, ele pot cuprinde impacturile asupra mediului (și pot indica posibilitățile de îmbunătățire), de la extragerea materiilor prime la eliminarea unui produs (sau un portofoliu de produse în cazul organizațiilor).
__________________________________
1 [COM(2011) 206 final din 13.4.11 ]
2 [COM(2012) 582 final din 10.10.2012 ]

Persoane de contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Pagini Utile

  • Comunicarea și recomandarea pot fi accesate aici.
  •  O serie de informații suplimentare sunt disponibile pe pagina aceasta și aceasta.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european