Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
23.02.2012 - Rio+20: acţiunea locală europeană intră în scenă la Forumul Ministerial Global pentru Mediu
ED Targoviste

        Mercedes Bresso, preşedinta Comitetului Regiunilor, a prezentat iniţiativele în materie de economie ecologică puse în practică de oraşele şi regiunile europene, intervenind alături de ministrul mediului al Braziliei, dna Izabela Texeira, la deschiderea celei de-a 12-a sesiuni a Forumului Ministerial Mondial pentru Mediu organizat la Nairobi (Kenya), în perioada 20−22 februarie. Preşedinta a chemat la acţiune, insistând asupra necesităţii urgente de a integra mai bine autorităţile locale şi regionale în procesul de elaborare a politicilor la nivel mondial şi de punere în aplicare a programelor privind mediul şi dezvoltarea durabilă.
Forumul Ministerial Mondial pentru Mediu al Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), care s-a desfăşurat la Nairobi, a reunit miniştri ai mediului din peste 100 de ţări. Evenimentul constituie ultima întâlnire de amploare dinaintea Conferinţei ONU pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc în iunie la Rio de Janeiro.

        Este pentru prima oară când Comitetul Regiunilor e invitat să participe la consultările ministeriale ale PNUM. Preşedinta sa, dna Mercedes Bresso, s-a alăturat delegaţiei Uniunii Europene, condusă de comisarul european pentru mediu, dl Janez Potočnik, din care a făcut parte şi dna Connie Hedegaard, comisarul pentru combaterea schimbărilor climatice. Danemarca, care deţine în prezent preşedinţia Consiliului UE, a fost şi ea reprezentată de ministrul mediului, dna Ida Auken.

        În cadrul intervenţiei sale, ca membră a grupului care a prezidat sesiunea de deschidere a Forumului, preşedinta CoR a evocat proiectele de dezvoltare durabilă adoptate de numeroase oraşe şi regiuni, în cadrul iniţiativei „Agenda Locală 21”, după Conferinţa de la Rio din 1992. „Capitalele verzi europene colaborează în prezent cu primari şi prefecţi din întreaga lume”, a amintit dna Mercedes Bresso, făcând referire la programul oraşelor pentru o dezvoltare durabilă şi favorabilă incluziunii, lansat în 2010 la propunerea comisarului Potočnik. „Se face simţită, la nivel teritorial şi pe toate continentele, o energie pozitivă absolut remarcabilă. La următorul summit din iunie, de la Rio, va trebui să valorificăm aceste experienţe de pe teren consolidându-le, extinzându-le şi adaptându-le. Sprijinim poziţia Uniunii Europene privind necesitatea unor angajamente obligatorii la nivel mondial în materie de mediu, precum şi a unei mai bune transpuneri în fapte a acestor angajamente”. Mercedes Bresso şi-a exprimat temerile cu privire la riscul ca, în lipsa acestor măsuri, cele 600 de acorduri multilaterale privind mediul să rămână simple declaraţii de intenţie.

        În ceea ce priveşte energia, dna Mercedes Bresso a salutat lansarea, în Africa, de către secretarul general al ONU, dl Ban Ki-moon, a iniţiativei „O energie durabilă pentru toţi”. În cadrul întâlnirii sale de la Nairobi cu Sha Zukang, secretarul general al Conferinţei ONU pentru dezvoltarea durabilă, preşedinta CoR a propus crearea unei platforme mondiale pentru schimburi de bune practici, care să nu se limiteze la nivelul naţional, ci să implice şi nivelul local. „În cadrul acestei platforme, Europa şi-ar putea expune propria experienţă legată de iniţiativa Convenţia primarilor, în cadrul căreia peste 3500 de oraşe şi 100 de regiuni s-au angajat, în mod voluntar, să-şi reducă, până în 2020, emisiile de CO2 cu peste 20%, depăşind astfel obiectivele pe care şi le-a fixat Europa”, a explicat Mercedes Bresso.

        În şedinţa sa din 9 martie, Consiliul miniştrilor europeni ai mediului va oficializa poziţia UE în vederea negocierilor din cadrul summitului de la Rio.

Comitetul Regiunilor

        Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Persoană de contact:

Nathalie Vandelle Tel. +32 2282 24 99 nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Pagini Utile

http://www.cor.europa.eu/


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european