Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
30.09.2010 - Mari companii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se alătură iniţiativei Comisiei Europene de a reduce consumul de electricitate
ED Targoviste

     Echipamentele şi serviciile TIC consumă peste 8% din energia electrică din UE şi produc circa 4% din emisiile sale de CO2.Aceste cifre s-ar putea dubla până în 2020.Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) gestionează codurile de conduită voluntare pentru companiile TIC, care vizează inversarea acestei tendinţe. Ieri, la Bruxelles, în cadrul evenimentului intitulat „ICT 2010-Digitally Driven” („TIC 2010 – sub semnul digitalului”), 16 noi firme TIC au convenit să scadă consumul de electricitate al echipamentelor lor de bandă largă şi al centrelor lor de date, ceea ce ar trebui, în multe cazuri, să scadă consumul de electricitate al acestora cu 50%.Cu toate că este o măsură voluntară, 36 din cele mai mari companii TIC din Europa aplică deja codurile de conduită. Agenda digitală pentru Europa adoptată de Comisie în mai 2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200) urmăreşte să asigure rolul conducător al sectorului TIC în privinţa reducerii emisiilor sale de gaze cu efect de seră.

    Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a declarat:„Succesul acestor coduri de conduită demonstrează că industria de profil recunoaşte faptul că folosirea inovării pentru a stimula eficienţa energetică reprezintă o prioritate comercială, economică şi de mediu. Acesta este un bun exemplu al activităţilor din spatele scenei desfăşurate de JRC în sprijinul strategiei Europa 2020.”

     Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene responsabil cu agenda digitală, a declarat: „Implementarea acestor două coduri de conduită va reduce în mod semnificativ consumul de electricitate al UE şi ar putea genera economii de 4,5 miliarde EUR anual. Salut aceste eforturi în direcţia unui viitor mai durabil.”

       Codul de conduită privind echipamentele de bandă largă

     Echipamentele de bandă largă reprezintă circa 15% din consumul general de energie al sectorului TIC, adică aproximativ 47 TWh în 2010 la nivelul UE.

     Acest cod de conduită a fost semnat deja de 10 companii (atât operatori de telecomunicaţii, cât şi producători), acoperind circa 25 de milioane de linii de bandă largă din UE (27%). În urma semnării codului de încă 10 companii, acoperirea se va ridica la 65 de milioane în UE (72%), plus încă 10 milioane în Norvegia, Elveţia şi Turcia.

     Codul de conduită privind echipamentele de bandă largă există din 2007 şi stabileşte consumul maxim de putere (la sediul consumatorilor şi în substaţiile operatorilor de telecomunicaţii) pentru multe tipuri diferite de echipamente, precum modemuri, switch-uri, routere şi dispozitive de tip home gateway. Economiile de energie se realizează prin utilizarea obligatorie a celor mai bune componente disponibile cu consum redus de energie, asigurând în acelaşi timp livrarea de servicii de rapide şi ultrarapide în bandă largă tuturor cetăţenilor europeni până în 2020, conform Agendei digitale pentru Europa.

       Codul de conduită privind centrele de date

     Centrele de date reprezintă în mare 18% din consumul de energie al sectorului TIC şi se estimează că se vor dezvolta mai rapid decât orice altă tehnologie TIC. La nivel european, acestea consumă circa 56 TWh de energie electrică pe an. Centrele de date includ toate clădirile şi instalaţiile care conţin servere de întreprindere şi echipamentele aferente de comunicare bazată pe servere, pentru a furniza o formă sau alta de servicii de date.

     Astăzi vor semna şase noi companii, alăturându-se celor 26 de participanţi (cu 42 de centre de date) care sunt înregistraţi în prezent. Acest cod a fost aprobat de peste 100 de firme: dezvoltatori de produse, soluţii şi programe care permit proprietarilor şi operatorilor de centre de date să îndeplinească obiectivele codului de conduită.

     Acest cod de conduită, introdus în octombrie 2008, are ca scop evitarea practicilor perimate de proiectare care duc la ineficienţe în ceea ce priveşte consumul de putere. În 2010 a fost completat cu o serie de recomandări de bune practici referitoare la proiectarea, achiziţionarea şi exploatarea în domenii gen software, arhitectură IT şi infrastructură IT.  De exemplu, în ceea ce priveşte gestionarea eficientă a condiţiilor de mediu, prin asigurarea capacităţii de răcire exact acolo unde este necesară pe procesoarele serverului şi prin evitarea suprarăcirii.
De asemenea, codul ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că operatorii de centre de date cunosc beneficiile financiare, de mediu şi de infrastructură generate de ameliorarea eficienţei energetice a instalaţiilor lor. Acest fapt coincide cu un alt obiectiv cheie al agendei digitale:asigurarea faptului că sectorul TIC are un rol conducător în ceea ce priveşte raportarea emisiilor sale de gaze cu efect de seră şi adoptarea unei metodologii comune până în 2011, deschizând astfel calea pentru alte sectoare mari consumatoare de energie care să îi urmeze exemplul.

     ICT4EE

     În timp ce codurile de conduită tratează problema eficienţei energetice a echipamentelor de bandă largă şi centrelor de date, Forumul ICT4EE analizează amprenta energetică şi amprenta de carbon generale ale sectorului. Acest forum a fost creat de industria TIC în urma recomandării din 2009 a Comisiei Europene referitoare la facilitarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon bazată pe TIC (v. IP/09/1498). Lucrările din cadrul forumului vizează elaborarea unor metodologii de măsurare coerentă a performanţei energetice şi a performanţei în materie de emisii de carbon ale sectorului, precum şi cuantificarea beneficiilor pe care soluţiile TIC le generează pentru alte sectoare, cum sunt cel al construcţiilor, al transporturilor etc

      Context

     Codurile de conduită pun la dispoziţie o platformă ce reuneşte părţile interesate din Europa pentru a discuta şi conveni asupra unor acţiuni voluntare care vor îmbunătăţi eficienţa energetică. Pe lângă cele două deja menţionate, au fost create alte trei coduri, referitoare la serviciile TV digitale, la eficienţa surselor externe de alimentare cu energie şi la sistemele de alimentare neîntreruptă de curent alternativ.
     Gestionate şi produse de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, scopul principal al  acestora este să informeze şi să stimuleze industria TIC în direcţia reducerii în mod rentabil a consumului de energie fără a împiedica îndeplinirea funcţiei esenţiale a instalaţiei sau echipamentului.

     Prin semnarea codurilor de conduită, fiecare companie în parte se angajează în mod voluntar să scadă consumul de energie cu o valoare convenită, într-o perioadă de timp predefinită, prin adoptarea de bune practici.


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european