Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
08.10.2011 - Mai mult de doi europeni din trei percep schimbările climatice ca fiind o problemă foarte gravă
ED Targoviste

        Conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, mai mult de doi europeni din trei percep schimbările climatice ca fiind o problemă foarte gravă şi aproape 80 % consideră că acţiunea în direcţia combaterii acestora poate impulsiona economia şi crearea de locuri de muncă.

        Sondajul, realizat în iunie 2011, a relevat că publicul european este mai preocupat de schimbările climatice decât era în 2009 şi că schimbările climatice rămân un motiv de îngrijorare mai serios decât situaţia economică.

        Sondajul arată, de asemenea, că în cele 27 de state membre există o aşteptare larg răspândită că Uniunea Europeană va deveni până la mijlocul acestui secol o societate care respectă mediul şi are emisii reduse de carbon.

        Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a declarat: „Aceste veşti sunt încurajatoare! Sondajul arată că cetăţenii Europei îşi dau seama că provocările de ordin economic nu sunt singurele provocări cu care ne confruntăm. De asemenea, arată că marea majoritate a europenilor se aşteaptă ca liderii economici şi politicienii lor să abordeze acum problema serioasă reprezentată de schimbările climatice. Este extraordinar faptul că publicul este chiar mai preocupat de schimbările climatice decât era în perioada premergătoare Conferinţei de la Copenhaga privind schimbările climatice. În special, faptul că mai mult de trei europeni din patru consideră că ameliorarea eficienţei energetice constituie o modalitate de creare de noi locuri de muncă reprezintă un semnal puternic pentru factorii de decizie ai Europei. Consider că acest sondaj este o încurajare şi pentru noi, cei din cadrul Comisiei, de a continua să luptăm pentru acţiuni concrete şi ambiţioase împotriva schimbărilor climatice în Europa. ”

Principalele rezultate ale sondajului sunt următoarele:

  1. dintre persoanele care au participat la sondaj, 68 % consideră schimbările climatice o problemă foarte gravă (creştere de la 64 % în 2009). În total, 89 % percep schimbările climatice ca o problemă gravă (fie „foarte gravă”, fie „destul de gravă”). Pe o scară de la 1 (cea mai mică) la 10 (cea mai mare), gravitatea schimbărilor climatice a fost plasată la 7,4, faţă de 7,1 în 2009;
  2. în ansamblu, schimbările climatice sunt percepute ca fiind pe locul doi în topul celor mai grave probleme cu care se confruntă lumea, după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile (luate împreună ca o singura problemă). O persoană din cinci intervievate consideră schimbările climatice ca fiind problema cea mai gravă - iar 51 % (creştere de la 47 % în 2009) au spus că este problema cea mai gravă sau una dintre cele mai grave probleme, în timp ce 45 % au spus acest lucru despre situaţia economică;
  3. dintre respondenţi, 78 % au fost de acord că lupta împotriva schimbărilor climatice şi ameliorarea eficienţei energetice pot impulsiona economia şi crearea de locuri de muncă în UE – o creştere faţă de 2009, când 63 % au fost de acord cu faptul că acţiunile în domeniul schimbărilor climatice ar putea impulsiona economia şi locurile de muncă. Această opinie nu a înregistrat în niciun stat membru o susţinere mai mică de două persoane din trei;
  4. o proporţie de 68 % sprijină propunerea ca impozitarea să fie bazată în mai mare măsură pe consumul energetic, în fiecare stat membru înregistrându-se o majoritate în favoarea acestei schimbări;
  5. publicul se aşteaptă ca Europa să devină până în 2050 o societate care respectă mediul, viziune pe care Comisia a prezentat-o la începutul acestui an în Foaia sa de parcurs către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon . Aproape nouă din zece persoane (88 %) se aşteaptă ca în 2050 Europa să folosească mai multă energie din surse regenerabile, 87 % se aşteaptă ca Europa să utilizeze cu mai multă eficienţă energia, iar 73 % ca automobilele să aibă sisteme de propulsie mai eficiente decât în prezent;
  6. soluţionarea problemei schimbărilor climatice est văzută ca fiind în principal responsabilitatea guvernelor naţionale, a UE şi a mediului de afaceri. Doar 21 % consideră că au o responsabilitate personală în acest sens, dar 23 % au sugerat spontan ca toţi actorii, inclusiv ei înşişi, să aibă o responsabilitate colectivă comună;
  7. puţin mai mult de jumătate din cei intervievaţi (53 %) au declarat că au luat o măsură de combatere a schimbărilor climatice în ultimele şase luni, dar proporţia s-a dovedit a fi mai mare atunci când au fost întrebaţi ce măsuri specifice au luat: 66 % din respondenţi au declarat că au redus şi reciclat deşeurile menajere, cea mai comună măsură luată.
Pagini Utile
  • Raportul complet privind sondajul Eurobarometru este disponibil la:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#372

  • Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european