Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
07.09.2010 - Biodiversitate: Comisia aşteaptă opinii cu privire la viitoarele opţiuni de politică a UE în domeniul biodiversităţii
ED Targoviste
         Comisia Europeană a lansat o consultare online pentru a aduna opinii de la o gamă largă de părţi interesate cu privire la opţiunile de politică pentru strategia de după 2010 a Uniunii Europene în domeniul biodiversităţii.Se doresc opinii din partea cetăţenilor, a părţilor interesate, a administraţiilor publice, a agenţilor economici şi a societăţii civile, privind aspecte precum deficienţele politicii actuale în domeniul biodiversităţii, noua abordare pe care o propune Comisia, agricultura şi biodiversitatea, economia biodiversităţii şi guvernanţa biodiversităţii în UE şi în afara acesteia.Rezultatele vor fi folosite la formularea noii strategii, aflată în curs de elaborare.Consultarea se încheie la 22 octombrie 2010.

         Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat:„Europenii sunt de acord că este necesar să ne intensificăm eforturile de combatere a pierderii biodiversităţii.Îi încurajez pe toţi cei care sunt interesaţi de acest subiect vital să contribuie şi să ne ajute la formularea politicii noastre în acest domeniu foarte important."

Un nou obiectiv pentru combaterea pierderii biodiversităţii

         În martie 2010, Consiliul Uniunii Europene şi-a dat acordul în ceea ce priveşte o viziune pentru perioada de după 2010, precum şi un nou obiectiv pentru 2020 privind biodiversitatea, care să înlocuiască actualul obiectiv pentru 2010, ce va expira în curând.Noul obiectiv vizează „să stopeze pierderea biodiversităţii şi deteriorarea serviciilor ecosistemice în UE până în 2020 şi să le refacă în măsura în care acest lucru este realizabil, sporind totodată contribuţia UE la combaterea pierderii biodiversităţii la nivel mondial”.
         Consiliul a cerut Comisiei să elaboreze o strategie completă axată pe un set limitat de obiective secundare măsurabile pentru diferite ecosisteme, pe cauzele majore ale pierderii biodiversităţii şi pe măsuri de combatere.

         Această consultare are ca scop sondarea opiniilor cu privire la diversele opţiuni de politică disponibile pentru rafinarea noii strategii şi la paşii necesari pentru a se asigura obţinerea rezultatelor dorite.Sondajul cuprinde în special întrebări referitoare la domeniile în care legislaţia actuală a UE este percepută ca fiind inadecvată sau necesitând consolidare, precum şi la opţiunile pentru ameliorarea integrării în alte domenii a politicii privind biodiversitatea.

Context

         Numeroase rapoarte întocmite de experţi recunoscuţi confirmă că biodiversitatea globală se află în continuare în mare pericol, ritmul pierderilor situându-se la un nivel de la 100 până la 1 000 de ori mai mare decât ar fi normal.Mai mult de o treime din speciile evaluate riscă să dispară şi circa 60% din ecosistemele Terrei s-au degradat în ultimii 50 de ani.În 2001, UE şi-a stabilit obiectivul de a stopa pierderea biodiversităţii pe teritoriul său până în 2010.În consecinţă, eforturile de combatere a pierderii biodiversităţii au fost intensificate şi, în 2006, Comisia a adoptat Planul de acţiune al UE pentru biodiversitate, în vederea accelerării progreselor.Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse până în prezent, există semne clare că UE nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul.Prin urmare, este necesară o nouă abordare.

  • Informaţii suplimentare
Chestionarul pentru consultare


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european