Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Pactul ecologic european
19.11.2023 - Comisia solicită României și altor 11 state membre să respecte legislația UE în ceea ce privește poluarea atmosferică și să își reducă emisiile de mai mulți poluanți
ED Targoviste

Aer curat: Comisia solicită României și altor 11 state membre să respecte legislația UE în ceea ce privește poluarea atmosferică și să își reducă emisiile de mai mulți poluanți pentru a reduce poluarea atmosferică. 

 

Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere către trei state membre (Luxemburg [INFR(2022)2075], Polonia [INFR(2022)2077] și România [INFR(2022)2079)]) și un aviz motivat unui număr de nouă state membre (Bulgaria [INFR(2022)2068], Irlanda [INFR(2022)2073], Cipru [INFR(2022)2069], Letonia [INFR(2022)2076], Lituania [INFR(2022)2074], Ungaria [INFR(2022)2072], Austria [INFR(2022)2067], Portugalia [INFR(2022)2078] și Suedia [INFR(2022)2080]) pentru neîndeplinirea obligației de a asigura punerea în aplicare corectă a angajamentelor lor de reducere a mai multor poluanți atmosferici, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva NEC”).

Directiva NEC stabilește angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanți atmosferici importanți: oxizii de azot (NOx), compușii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) și particulele fine (PM2,5). Acești poluanți contribuie la calitatea slabă a aerului, având un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și a mediului. Angajamentele naționale trebuie îndeplinite de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 și 2029, începând cu 2030 fiind prevăzute reduceri mai ambițioase. Statele membre au, de asemenea, obligația de a institui programe naționale de control al poluării atmosferice (PNCPA) pentru a arăta modul în care vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere.

În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere unui număr de 14 state membre care nu și-au îndeplinit angajamentele de reducere a emisiilor pentru anul 2020 pentru unul sau mai mulți poluanți vizați de Directiva NEC. În februarie 2023, statele membre au prezentat cel mai recent inventar național al emisiilor, care includea emisiile pentru anii 2020 și 2021, însoțit de un raport informativ de inventariere.

Comisia a analizat cele mai recente inventare, împreună cu alte informații raportate de statele membre (proiecțiile de emisii pentru anii 2025 și 2030; programele naționale de control al poluării atmosferice actualizate sau politicile și măsurile actualizate, după caz) și a concluzionat că Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia și Suedia nu și-au îndeplinit în continuare angajamentele de reducere a emisiilor. Comisia a concluzionat că Polonia și Luxemburg nu și-au îndeplinit angajamentele privind poluanții care nu au fost încă incluși în scrisoarea de punere în întârziere trimisă în ianuarie 2023. În ceea ce privește România, primul său program național de control al poluării atmosferice prezentat în 2023 nu include suficiente măsuri pentru a asigura reducerile necesare ale emisiilor.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori suplimentare de punere în întârziere Luxemburgului, Poloniei și României, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

În plus, Comisia a decis să emită un aviz motivat adresat Bulgariei, Irlandei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Austriei, Portugaliei și Suediei, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.RO•••

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii

Data publicării

16 noiembrie 2023

Date de contact

Adalbert Jahnz

Nume

Adalbert Jahnz

Număr de telefon

+32 229 53156

Daniela Stoycheva

Nume

Daniela Stoycheva

Număr de telefon

+32 229 53664


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Pactul ecologic european